Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
unknown-4
Den 18 oktober modererar Hanna and Goliath konferensen " Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?". 

Sedan 2009 är Sverige bunden vid FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN på hur Sverige ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen. Vilken betydelse har FNs kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer? Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen? Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?

PROGRAM FÖR DAGEN

Inledning

Moderator: Hanna Gerdes

10.00 Inledning Lars Lindberg projektledare Handikappförbunden

10.10 Hur övervakas Mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden

11.30 Lunch

12.30 Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommittens rekommendationer?

Lars Nilsson, Socialdepartementet

12.50 Sveriges implementering av FNs rekommendationer

Malin Ekman Aldén, tf. GD Myndigheten för delaktighet

13.20 Framgångsgångfaktor av implementeringen av Barnkonventionen

Docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola

14.00 Paus

14.20 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

14.40 Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta med FN:s rekommendationer?

Lars Lindberg, projektledare

15.15 Panelsamtal

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson - Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Den 18 oktober modererar Hanna and Goliath konferensen ” Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?”. 

Sedan 2009 är Sverige bunden vid FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN på hur Sverige ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen. Vilken betydelse har FNs kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer? Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen? Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?

PROGRAM FÖR DAGEN

Inledning

Moderator: Hanna Gerdes

10.00 Inledning Lars Lindberg projektledare Handikappförbunden

10.10 Hur övervakas Mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden

11.30 Lunch

12.30 Hur har regeringen hittills arbetat med CRPD-kommittens rekommendationer?

Lars Nilsson, Socialdepartementet

12.50 Sveriges implementering av FNs rekommendationer

Malin Ekman Aldén, tf. GD Myndigheten för delaktighet

13.20 Framgångsgångfaktor av implementeringen av Barnkonventionen

Docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola

14.00 Paus

14.20 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

14.40 Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta med FN:s rekommendationer?

Lars Lindberg, projektledare

15.15 Panelsamtal

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson – Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Share and Enjoy