Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/HannaGoliath/wp-content/themes/aspire/single.php on line 92
Hanna and Goliath föreläser på Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 dec

Den 10 december är Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Dagen instiftades 1950 och datumet valdes för att  allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna  antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Deklarationens 30 artiklar med fokus på medborgerlig..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om mänskliga rättigheter på Internationella Engelska skolan

Den 9 december är Hanna and Goliath inbjuden till en virtuellt möte med elever på Internationella Engelska skolan i Liljeholmen.

Hanna and Goliath kommer både fortbilda kring mänskliga rättigheter och berätta mer om arbetet som jurist med fokus på mänskliga rättigheter.

Hanna Gerdes intervjuas i Dagens Nyheter om diskrimineringslagen

Vad är diskriminering enligt lagen och krävs det någon avsikt för att diskriminera?

Den 8 december medverkar Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Dagens Nyheters Ekonomibilaga där hon intervjuas om diskrimineringslagen.

Utdrag från intervjun:

Vad är diskriminering i juridisk ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kring Barnkonventionen hos Länsstyrelsen den 4 december

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Tredje tillfället äger rum den 4 december och har fokus på Barnkonventionen och principen om ickediskriminering.

Utbildningens syf..

Read More...
Hanna and Goliath talar på konferens den 3 dec under Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december är Internationella funktionshinderdagen. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens med fokus på delaktighet och jämlikhet.

Konferensen består av fem spår – samtliga med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. S..

Read More...
Hanna and Goliath leder nordiskt seminarium om framtidens arbetsmarknad och funktionsrätt

Den 27 november leder Hanna and Goliath den digitala halvdagskonferensen ""How can future workplaces work better for people with disabilities” som anordnas av Nordens välfärdscenter. Konferensen är på engelska.

På webbinariet deltar forskare och exporter från hela Norden bland annat:

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer på Sveriges Television kring diskrimineringslagen

Den 26 november och den 1 december är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda chefer på SVT kring diskrimineringslagen och arbetsgivaransvaret. Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett int..

Read More...
Hanna and Goliath inledningstalar på konferensen Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Dialoga Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november FN:s internationella dag för avskaffandet av v..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar sakkunniga på Umeå kommun den 23 november

Den 23 november genomförde Hanna and Goliath en digital heldagsutbildning kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och diskrimineringslagen för medarbetare på Umeå kommun.

 

Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen Västra Götaland 19 november

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Andra tillfället äger rum 19 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighete..

Read More...
Hanna and Goliath leder halvdagswebbinarium om nysläppta Barnkonventionsutredningen

I mars 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens barnkonventionen.

Torsdagen den 14 november överlämnades utredningen till regeringen. Det är ett omfattande arbete p..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen på regional kulturkonferens den 12 november

Hur blir det med rätten till kultur under pandemin?

Den 12 november anordnar Region Uppsala den regionala kulturkonferensen Rättighetsfrågor och kultur. Konferensen vill öka kunskapen kring mänskliga rättigheter, belysa praktiska exempel och diskutera dessa frågor ur olika perspektiv ino..

Read More...
Hanna and Goliath leder webbinarium om barnets rättigheter och digitalisering 11 november

Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, Snapchat, Tiktok, Mängden av sociala plattformar där barn och unga kan umgås med varandra är oändlig. Nätet finns nästan överallt och är tillgängligt hela tiden. I skolan, på bussen, hemma. Men vad gör barn och unga på sina mobiler, datorer och ..

Read More...
Hanna and Goliath leder webbinarium om våld i nära relationer den 10 november

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt om barn som upplevt våld i sin familj.

Den vanligaste formen av våld i nära re..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar personal på Länsstyrelsen Västra Götaland om Barnkonventionen under hösten 2020 och våren 2021

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Första tillfället äger rum 6 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighet..

Read More...
Fjärde omgången av Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor 17- 18 oktober

Helgen den 17-18 oktober 2020 ägde sista avslutades den fjärde omgången av Delaktig, stark och synlig - Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor.

Programmet är en demokratisatsning för att stärka kvinnors rättigheter.

Read More...
Hanna and Goliath utbildar på Bildas kring diskrimineringslagen den 16 oktober

Hanna and Goliath utbildar delar av Bildas ledning kring diskrimineringslagen

Den 16 oktober genomförde Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen med delar av studieförbundet Bildas ledning.

Vad är diskriminering egentligen och vad för ansvar har vi..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser den 13 oktober hos Myspeaker

 

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Den 13 oktober bjuder Myspeaker p..

Read More...
Hanna and Goliath leder webbinariet

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme?

Under ..

Read More...
Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen

Hur gör man för att få in de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i arbete? Hur ser framtiden ut på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad? Vad för anpassningar kan göra hela skillnaden på arbetsplatsen för en person med ADHD?

Den 5 oktober går konferensen ”Samverkan leder..

Read More...
Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

En ny undersökning visar att hela 43 procent barn och ungdomar undviker skoltoaletten varje vecka. Många elever vittnar om toaletter som saknar lås och papper, en anledning som gör att man inte kan eller vågar använda toan. En skoltoalett används tre gånger så ofta som en vanlig kontors..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Jakobsdals Chaukterier

Hanna and Goliath fortbildar hos Jakobsdals Chaukterier

Den 11 september är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda personal och ledning på Jakobdals Chaukterier kring diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande särbehandli..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen för personal på simhallar i Norrbotten

Hur kan simhallar och badhus stärka barnens rättigheter?

Den 28 maj genomför Hanna and Goliath en digital fortbildning kring barnkonventionen med personal från simhallar i Norrbotten.

Föreläsningen är en del av en slutkonferens som genomförs av Perspektivbyrån.

Om Perspektivbyrå..

Read More...
Hanna and Goliath medverkar i Sverigest största lärarpodd

Nyligen släpptes senaste avsnittet av Anna och Philips Lärarpodcast där Hanna and Goliath medverkar och pratar om Barnkonventionen!

Lyssna gärna här:

Om podden:
..

Read More...
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning?

Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p..

Read More...
Hanna and Goliath medverkar på RWA Play - en digital kanal för lärare

RWA Play är en kanal för lärare som startats av Raoul Wallenberg Academy. En verktygslåda för arbete med frågor kring mänskliga rättigheter och civilkurage.

Nyligen blev Hanna and Goliath inbjuden att medverka i en kort film om vikten av förebilder och eget ansvar i arbetet för mänsk..

Read More...
Viktigt avgörande i Europadomstolen - barnmorska som vägrar abort nekas prövning

Den 12 mars beslutade Europadomstolen att inte pröva barnmorskan Ellinor Grimmark yrkande att hon fått sina mänskliga rättigheter när hon nekats anställning eftersom hon inte vill utföra aborter med hänvisning till sin tro. Domstolen anser att flera av yrkanden ..

Read More...
Hanna and Goliath inleder samarbete med Amnesty Sverige

Hur ska Amnesty International hålla sig relevant och effektiv i en ständigt föränderlig värld?

Hur kan Amnesty ta ut en riktning som utmanar de system som utgör roten till människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp?

Amnesty håller just nu på att ta fram en ny global stra..

Read More...
Hanna and Goliath inleder samarbete med Fortifikationsverket

Under 2020-2021 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket med fokus på statlig värdegrund och mänskliga rättigheter.

Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Barnkonventionen
Den 1 januari blev Barnkonventionen lag i Sverige. Många organisationer arbetar sedan länge aktivt med att förverkliga Barnkonventionens intentioner. En av de är Läsfrämjandeinstitutet.

Läs..

Read More...
Helt färsk upplaga av Barnets rätt är nu här!

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är medförfattare till boken Barnets rätt. Boken har nu precis kommit ut i en ny utgåva och går att köpa på bland annat Akademibokhandeln och Adlibris.

Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen och dess 4 vägledande pr..

Read More...
Hanna and Goliath intervjuas av tidningen Världshorisont

I senaste numret av tidningen Världshorisont intervjuas Hanna and Goliath om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Nedan ett utdrag ur artikeln. Läs hela artikeln här.
..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Haninges gymnasiepersonal om Barnkonventionen

Den 7 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Haninge för att forbilda lärare, elevhälsoteam, skolledare och övriga personal kring Barnkonventionen.

Den 30 november 2019 fyllde Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blev konventionen svensk lag.

Vad innebär det för svenska kommun..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Vetenskapsrådet

Den 12 december är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Vetenskapsrådet kring diskrimineringslagen.

När blir värdering diskriminering och vad för ansvar har arbetsgivare att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga fo..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om företags sociala ansvar hos Complyit

Den 6 december är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa om företags sociala ansvar och mänskliga rättigheter hos Lifescience företaget Complyit.

Vad innebär ansvaret för mänskliga rättigheter för läkemedelsindustrin?

Vad innebär ramverket John Ruggies ramverk Respect, Protect..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferensen Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter?

Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig ti..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Region Kalmar

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det bibliotekens verksamhet?

Den 13 november är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda bibliotekspersonal i Region Kalmar. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer sam..

Read More...
Årets kvinnliga talare Genombrott

Sveriges största talarförmedling- Talarforum - har nominerat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes till priset årets kvinnliga talare i kategorin genombrott.

Hanna and Goliath är enormt glad över detta fina erkända baserat på nöjda kundutvärderingar.

Vinnaren koras den 4 februari..

Read More...
Hanna and Goliath modererar Integrationsdagen i Borås Stad

Den 5 november 2019 anordnar Borås Stad sin årliga Integrationsdag.

Detta år är temat Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund. Hanna and Goliath modererar dagen och föreläser om lagens skydd mot åldersdiskriminering.

Läs mer om

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen i Lycksele

Den 24 oktober anordnar Länstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten en heldagskonferens om Barnkonventionen som lag, metod och praktik. Hanna and Goliath är inbjuden att föreläsa om barnkonventionen.

Läs mer om programmet nedan:

Vad k..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Raoul Wallenberg Academy

Den 18 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda lärare kring mänskliga rättigheter inom ramen för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Akademin grundades år 2001 av bland an..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen för Samordningsförbundet Roslagen

Den 16 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen för Samordningsförbundet i Roslagen.

Om samordningsförbundet

Samordningsförbundet arbetar med strukturella utmaningar och har i fokus att få sina medlemmar som består av Försäkringskassan, Arbetsf..

Read More...
Hanna and Goliath modererar Sidas Utvecklingsforum 2019

Varje år arrangerar Sida ett Utvecklingsforum som samlar hundratals aktörer från civilsamhälle, näringsliv, forskning och det offentliga Sverige för att samtala om möjligheter och utmaningar i det svenska biståndet.

Årets Utvecklingsforum äger rum den 14 oktober och temat Jämställdh..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar på Norrlandsfonden

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath personalen på Norrlandsfonden kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främs..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter  på Fortifikationsverkets regionkonferens den 3 oktober

Den 3 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Fortifikationsverkets regionala konferens utanför Skövde för att fortbilda personal inom drift och teknik kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen i Viskadalen den 2 oktober

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Den 2 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen p..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 30 september 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effekti..

Read More...
Återträff för Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor

Helgen den 21-22 september har Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar återträff för sina tidigare deltagare.

Under 2016, 2017 och 2018 har drygt 60 kvinnor från 30-tal olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring led..

Read More...
Hanna and Goliath modererar tvådagarskonferens i Uppsala

Den 18-19 september anordnas Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årliga rikskonferens. I år är står Uppsala Kommun som arrangör och fokuset för 2019 är nya möjligheter.

Två dagar fulla med senaste forskningsrönen och med fullt fokus på rätten till utbildning, livslångt lärande och..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Haninge kommun

Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll?

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter i förskolan?

Den 3 och 5 september är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden ..

Read More...
Hanna and Goliath talar på Nordisk Världsarvskonferens

Rätten till kultur - en mänsklig rättighet

Vad innebär det att rätten till kultur och kulturarv är en mänsklig rättigheter?

Hur skyddas rätten till kultur och kulturarv folkrättsligt?

Vad innebär ansvaret att respektera, skydda, främja och uppfylla denna rättighet för det no..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar på Stockholms konstnärliga högskola

Den 30 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Stockholms konstnärliga konsthögskola för att fortbilda lärare och personal kring diskrimineringslagen.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

Stockholms konstn..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kring mänskliga rättigheter hos Fortifikationsverket

Den 27 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Fortifikationsverkets kommunikationsavdelning för en halvdagsfortbildning kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund

Den 26 augusti 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effektivi..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar på LO konferensen Lyftet

Facket är en central aktör i kampen för mänskliga rättigheter i världen. Men vad innebär detta för oss i Sverige? Vilka är de mänskliga rättigheterna utöver organisationsfriheten, varför finns de och hur är de relevanta för facket både i och utanför arbetslivet?

Den 22 augusti ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mäns..

Read More...
Förskoletidningen skriver om JämQuiz

Förskoletidningen tipsar i sitt senaste nummer tipsar om JämQuiz - en sajt med frågesporter om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter som bla Hanna and Goliath är initativtagare till. Sajten drivs av Hanna and Goliath tillsammans med Impleme..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på chefsforum hos Åre Kommun

Den 24 maj anordnar Åre kommun sitt årliga chefsforum. Fokus för forumet är kommunens värdegrundsarbete. Hanna and Goliath är inbjuden för att hålla en heldagsfortbildning och workshop kring mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrund i offentlig verksamhet.

Föreläsning om utmaningar för mänskliga rättigheter i digitaliseringens kölvatten

Digitalisering - möjligheter och utmaningar för mänskliga rättigheter

Vi lever i en ny tid. Världen har krympt och kommit mycket närmare. Kommunikation sker så snabbt och på så många olika digitala plattformar att på sekunder fortplantar sig information över hela världen.

I ljus..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Statens Fastighetsverk och Utrikesdepartementet

Den 24 april fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Statens Fastighetsverk och Utrikesdepartementet.

Hanna and Goliath har blivit inbjuden som gästföreläsare för att sätta fokus på mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

Hanna and Goliath fortbildar hos Försäkringskassan

Föräldrapenning, sjukpenning, assistansersättning,vab, arbetsskadeersättning. Få myndigheter berör våra liv på ett eller annat sätt som Försäkringskassan.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen.

Hur säkerstäl..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos MTR

Den 4 april föreläser Hanna and Goliath för chefer inom MTR angående diskrimineringslagen.

MTR Nordic AB ingår i den globala MTR-koncernen. MTR har ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att..

Read More...
Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

 

Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jä..

Read More...
Hanna and Goliath processleder workshop ang ekonomiska, sociala och kulturella

Hälsa, bostad, utbildning. Hur lever egentligen Sverige upp till dessa och andra centrala ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

Var femte år skicka Sveriges civilsamhällesorganisationer in en alternativrapport till FN med sin bild av detta.

Den 21 mars höll Hanna and Goliath e..

Read More...
Hanna and Goliath lanserar JämQuiz 2019

Idag den 8 mars på internationella kvinnodagen så lanseras JämQuiz 2019!

Är du intresserad av jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter? Eller gillar du helt enkelt bara frågesport? Testa dina kunskaper om jämställdhet.

Du hittar sprillans nya JämQuiz 2019 och tidigare ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om social hållbarhet och mänskliga rättigheter hos Skanska

Vad har mänskliga rättigheter med byggbranschen att göra?

Den 13 februari föreläste Hanna and Goliath för chefer inom Skanska kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

 

 

Hanna and Goliath skriver krönika i Förskoletidningen

Förskoletidningen är en tidning som riktar sig till förskolepedagoger i hela Sverige och kommer ut med sex nummer varje år.

I 2019 års första nummer av Förskoletidningen skriver Hanna and Goliath en krönika om barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet.

Hanna and Goliath fortbildar hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd

 

Den 5 februari 2019 är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) kring diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande för ökad jämställdhet inom transportbranschen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- oc..

Read More...
Hanna and Goliath intervjuas i tidningen EXPO

I det senaste numret av tidningen EXPO intervjuas Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes om sitt arbete och verksamhet.

”Fler och fler upptäcker att de måste eller behöver bli bättre på att förstå vad lagen faktiskt säger. Och Hanna tror på..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 14 januari 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa  ökad samverkan och effekti..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om jämställdhet på techbolaget Telavox

VAD HAR AI MED JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT GÖRA?

Denna snabba teknikutvecklingen har revolutionerat världen. Tack vare teknik får fler människor idag tillgång till utbildning, information, hälsa och fri rörlighet.

Tack vare artificiell intelligens kan fler liv rädd..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar utredare hos Försäkringskassan

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vad säger lagen? Vad har arbetsgivare, skolor och högskolor för ansvar? Vad innebär det skärpta reglerna kring förebyggande arbete som trädde i kraft 1 januari 2017?

Den 14 december 2018 fortbildar Hanna and Goliath utred..

Read More...
Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Idag den 10 december 2018 fyller allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 70 år.

Det firar Hanna and Goliath genom att tillsammans med Implement Diversity släppa en ny frågesport där du kan testa dina kunskaper om mänskliga rättigheter. Utmana gärna kollegor, dela med vänner..

Read More...
Hanna föreläser för Regionförbundet och Regionbiblioteket i Kalmar

Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? Och ska man alltid behandla alla lika?

Den 21 november är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda bibliotekschefer och bibliotekarier i Kalmar region kring diskrimine..

Read More...
Hanna and Goliath modererar konferens på Barnkonventionensdag

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken?

För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara l..

Read More...
Hanna Gerdes är vinnare av 2018 års Diversity Index Awards

Den 24 oktober mottog Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes priset Diversity Index Awards 2018 vid en ceremoni i Malmös stadshus,

Priset är en utmärkelse som delas ut för  sjätte året i rad till förebilder som arbetar för ett enat Sverige. Priset är dedikerat till en person, föret..

Read More...
Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

I november intervjuades Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Haninge utbildningsförvaltnings tidning Inblick om barnets rättigheter.

I Intervjun lyfter Hanna Gerdes vikten av ökad kunskap kring Barnkonventionen – inte minst i ljuset av att den blir svensk lag 1 januaro 2020..

”V..

Read More...
Hanna fortbildar skyddsombud hos Handels i Luleå, Göteborg och Nässjö

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 17 oktober, 23 oktober och 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath ombudsmän hos Handels på tre olika orter. Luleå, Göteborg och Nässjö.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett sam..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa  ökad samverkan och effektivitet ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen för Region Jönköping

Under 2018 har Hanna and Goliath fått i uppdrag av Region Jönköping att genomföra en kurs kring diskrimineringslagen och verktyg för att hantera rättighetskrockar i kommunal förvaltning. Första kurstillfället äger rum 5 oktober och andra kurstillfället är den 19 oktober.

Kursen rikt..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar diakoner kring mänskliga rättigheter

Den 26 september 2018 är Hanna and Goliath inbjuden till Umeå för att fortbilda diakoner inom Svenska Kyrkan kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Hanna and Goliath har tidigare varit medförfattare till boken

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar lärare från sex olika länder kring mänskliga rättigheter

Hanna and Goliath fortbildar lärare från sex olika länder kring mänskliga rättigheter

Den 25 september genomför Hanna and Goliath en heldagsfortbildning för lärare från Bulgarien, Estland, Portugal, Turkiet, Rumänien och Sverige i Borås.

Fortbildningen är en del ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar lärare i Ryssland

Den 20 till 23 september befinner sig Hanna and Goliath i Sankt Petersburg för att fortbilda ryska lärare och pedagoger kring mänskliga rättigheter. Hanna and Goliath är väldigt glad över att ha fått inbjudan till denna viktiga samverkan med en av Sankt Petersburg juridiska institutioner.

Hanna and Goliath fortbildar kring jämställdhet i Polen

Den 28 till 30 augusti 2018 är Hanna and Goliath i Warszawa för att fortbilda kring kvinnors rättigheter och Sveriges reformarbete mot ökad jämställdhet. Hanna deltar även i en direktsänd  webbsändning.

Hanna and Goliath kommer under dagar även besöka en organisation som arbetar sä..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

DEN 1 JANUARI 2020 BLIR BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG!

Detta är ett viktig steg för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Men vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i Sveriges kommuner?

Den 13 september är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda Haninges Utbildningsf..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar lärare och elever på Sunderby folkhögskola

Den 10 september fortbildade Hanna and Goliath drygt 200 lärare och elever kring mänskliga rättighet på Sunderby Folkhögskola.

Sunderby folkhögskola ligger i Södra Sunderbyn i centrum av Norrbotten, mitt emellan Luleå och Bodens kommuner...

Read More...
Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igång sin tredje omgång.

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igångsin tredje omgång.

Helgen den 25 -26 augusti 2018 skrivs ytterligare en bit historia. Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igång sin tredje omgång. Söktryck..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar skyddsombud i diskrimineringslagstiftningen

Den 22 augusti 2018 fortbildar Hanna and Goliath skyddsombud hos Handelsanställdas förbund i Karlstad kring diskrimineringslagstiftningen.

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarb..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar valambassadörer och demokratin fyller 100 år.

I år firar demokratin 100 års jubileum i Sverige. I december 1918 infördes allmän rösträtt i Sverige i och med att riksdagen bestämde att även kvinnor skulle få rösta i allmänna val.

100 år senare ser valdeltagandet dock fortfarande väldigt olika ut hos olika grupper av befolkninge..

Read More...
Hanna and Goliath modererar på Europride åt fackförbundet Unionen

I augusti 2018 äger Europride rum i Sverige.

Mellan 27 juli..

Read More...
Hanna and Goliath goes Almedalen

Den 30 juni till 6 juli förflyttar sig Hanna and Goliaths verksamhet till Almedalen för en vecka full med samtal kring mänskliga rättigheter.

Den 1 juli deltar Hanna and Goliath i panelsamtalet Relig..

Read More...
Hanna and Goliath modererar seminarium på Järvaveckan

Den 9-17 juni äger Järvaveckan rum på Spånga IP i Stockholm.

Järvaveckan skapades för att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Precis som under Almedalsveckan har olika partiet en dag var. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för at..

Read More...
Hanna and Goliath modererar stormöte för kulturchefer i staten

Den 11 juni bjöd Sveriges kultur- och demokratiminister in alla sina myndighetschefer för att diskutera deras ansvar som ledare att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.

Hanna and Goliath ..

Read More...
Alumniträff för Sveriges första interreligiösa program för kvinnor

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar hade sin första alumniträff den 26-27 maj 2018.

Under hösten 2016 och 2017 har 40 kvinnor från 20 olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rätti..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med

Read More...
Hanna and Goliath utbildar hos Raoul Wallenberg Academy

Den 20 april är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda lärare kring mänskliga rättigheter inom ramen för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Akademin grundades år 2001 av bland andr..

Read More...
Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

 

Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ”

I panel ingå..

Read More...
Hanna and Goliath inleder större samarbete med Handelsanställdas Förbund under 2018

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund och fort
fortbildar då fackförbundets ombudsmän och experter på central nivå.

Under 2018 har Handel..

Read More...
Hanna and Goliath utbildar valambassadörer och demokratin fyller 100 år!

I år firar demokratin 100 års jubileum i Sverige. I december 1918 infördes allmän rösträtt i Sverige i och med att riksdagen bestämde att även kvinnor skulle få rösta i allmänna val.

100 år senare ser valdeltagandet dock fortfarande väldigt olika ut hos olika grupper av befolkninge..

Read More...
HANNA AND GOLIATH OCH IMPLEMENT DIVERSITY LANSERAS JÄMQUIZ!

Den 8 mars på internationella kvinnodagen lanseras en helt ny sajt med quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter JÄMQUIZ.

Är du en fena på statistik, nördigt intresserad av jämställdhet eller bara galet förtjust i frågesport? Pröva, spela, dela och tipsa vänner.
..

Read More...
Hanna and Goliath modererar konferens om LSS och rätten till självbestämmande

Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen slår fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället, med lika valmöjligheter som andra personer.

Men lever Sverige upp till detta? Har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till..

Read More...
Hanna and Goliath leder kurs i rättighetsbaserat ledarskap

Under våren 2018 genomför världens största ungdomsorganisation - KFUM - en pilotsatsning kring rättighetsbaserat ledarskap.

10 utvalda ledare få från organisation kommer att få gå en fortbildning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbeta för att stärka sitt ledarska..

Read More...
Hanna Gerdes nu även hos Kvinnliga talare

"Hanna Gerdes är människorättsjuristen och författaren som på kort tid blivit en mycket eftertraktad föreläsare. Hanna har en unik förmåga att på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklara när värdering blir diskriminering, vad det innebär att barnkonventionen snart ska bli sv..

Read More...
Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Under 2017 så vittnade kvinnor i bransch efter bransch om olika former av övergrepp och kampanjen metoo# skakade Sverige.

Ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande men också för att agera vid incidenter är diskrimin..

Read More...
Barnkonventionen blir svensk lag - vad innebär det för din verksamhet?

Barnkonventionen blir svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det din verksamhet?

Hanna and Goliath erbjuder både kortare och längre fortbildningar kring Barnkonventionen.

Kontakta Hanna and Goliath om du vill veta mer.

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är även författa..

Read More...
Hanna and Goliath utvidgar samarbete med SOS Barnbyar

Hanna and Goliath utvidgar samarbetet med SOS Barnbyar. Den 11 december utbildar Hanna and Goliath personal inom organisationen programverksamhet kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete.

Under 2016 inledde Hanna and Goliath för första gången samarbete me..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar personal på bibliotek och simhallar i Skellefteå och Umeå

Den 7 och 8 december besöker Hanna and Goliath Skellefteå och Umeå för att fortbilda kring diskrimineringslagstiftningen, gällande ramverk kring sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Hanna and Goliath är inbjuden att gästföreläsa inom ramen för Perspektivbyråns verksamhet som ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar förtroendevalda i Haninge kring Barnkonventionen

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun.

Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnko..

Read More...
Hanna and Goliath deltar i rundabordssamtal med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Den 27 november besökte FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Sverige. Hanna and Goliath deltog tillsammans med ett 10tal andra specialinbjudna nordiska representanter vid ett rundabordssamtal med högkommissarien i Lund.

Högkommissarien har under sitt besök även varit årets

Read More...
Hanna and Goliath modererar på årets Nationella Lika Villkor konferens för högskolan

Den 23 och 24 november äger årets nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor rum. I år  arrangeras den av Södertörns högskola!
Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organi..

Read More...
Intervju med Hanna and Goliath i Norrbottens största tidning

Denna vecka intervjuas Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes angående diskriminering i arbetslivet.

Läs "Jur..

Read More...
Hanna and Goliath modererar lansering hos Barnombudsmannen

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det i praktiken?

Måndagen den 20 november - exakt 28 år på dagen sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling - lanserar Barnombudsmannen "Barnrätt i praktiken".

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stö..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferens om mänskliga rättigheter i Luleå

Mänskliga rättigheter - under hot eller utveckling?

Den 21 november äger den årliga konferensen Mångfald - ja tack! rum i Luleå. Konferensen anordnas av Rättighetscentrum Norrbotten.

Föreläsare är bland annat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes, Europarådets fd kommissionär ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagstiftningen på Scouternas personaldagar

Den 14 november fortbildar Hanna and Goliath på Scouternas personaldagar.

Hanna and Goliath kommer fortbilda alla anställda på Scouterna kring diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2017.

Bland annat utökas arbetsgivares ansvar..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Den 11 november gästföreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning hos RBU.

RBU som står för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har funnits sedan 1955. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla po..

Read More...
Hanna and Goliath modererar på MR-dagarna

Den 9-11 november 2017 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Jönköping - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under evenemanget som moderator.

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideell..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar ombudsmän hos Handelsanställdas förbund

Den 1 november fortsätter Hanna and Goliath samarbete med Handelsanställdas förbund.

Hanna and Goliath fortbildar då fackförbundets ombudsmän kring diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2017.

Bland annat utökas arbetsgivare..

Read More...
Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika religioner fortsätter 4-5 nov

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drog igång för andra omgången den 26-27 augusti.

Under hösten möts 20 kvinnor från 14 olika trossamfund för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rättigheter, jämställdh..

Read More...
Hanna and Goliath modererar Dagen mot Diskriminering på tre orter i Östergötland

Dagen mot Diskriminering Affisch

Byrån mot Diskriminering arrangerar årligen Dagen mot diskriminering - en dag med fokus på mänskliga rättigheter.

I år anordnas dagen på tre orter:

..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på Syrianska Kvinnoförbundets konferens om mänskliga rättigheter

Lördagen den 30 september anordnar Syrianska Kvinnoförbundet en konferens i Södertälje för att sätta fokus på kvinnors rättigheter.

Syftet med konferensen är att fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, medvetandegöra om frågor kring delaktighet och makt samt
ge inspira..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferens hos Region Jönköping

Onsdagen den 20 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa hos Region Jönköping om diskrimineringslagstiftningen.

Region Jönköpings län genomför nu ett stort kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration som riktar sig personal inom skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, ..

Read More...
Sveriges första interreligiösa mentorskapsprogram drar igång

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igång
Helgen den 26 -27 augusti 2017 skrevs ytterligare en bit historia. Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drog igång sin andra omgång. Under närmaste månaderna komm..

Read More...
Vad innebär Barnkonventionen för fastighetsbranschen?

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 1 januari 2020. Hur påverkar det arkitektur– och fastighetsbranschen?

Den 31 augusti föreläser Hanna and Goliath grundare , människojuristen Hanna Gerdes , hos arkitektbyrån Codesign på deras Cotalk frukostserie om hur barnkonventionens vägled..

Read More...
Sveriges första sommarskola om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nu på onsdag startar Sveriges första sommarskola om CRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hanna and Goliath är väldigt glad att vara inbjuden som gästföreläsare när studenter, doktorander och forskare från hela landet samlas för att fördjupa sin..

Read More...
Hanna and Goliath drar igång sensommarens verksamhet

Nu är Hanna and Goliath tillbaka på kontoret efter sommarledighet och ser fram emot en höst med massor med spännande uppdrag. Kontakta gärna Hanna and Goliath om din organisation är intresserad av fortbildning, föreläsningar och juridiskt stöd inom mänskliga rättigheter, diskriminerings..

Read More...
Hanna and Goliath i Almedalen

Den 2 till 7 juli förflyttar sig Hanna and Goliaths verksamhet till Almedalen för en vecka full med samtal kring hållbarhet, mänskliga rättigheter och integration.

Är du på plats så hör gärna av dig för en FIKA MED HANNA

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Biblioteksavdelningen i Gävle Kommun

Vad har bibliotek, konsument och  skuldrådgivning med mänskliga rättigheter att göra?

Den 7 juni fortbildar Hanna and Goliath ett 50tal medarbetare inom Gävles kultur och fritidsförvaltning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Dagen kommer fokusera på bland an..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser hos Lagen som Verktyg

Fredagen den 2 juni gästföreläser Hanna and Goliath om diskrimineringslagstiftningen hos Lagen som verktyg. Fokus ligger på diskrimineringsförbudet och regleringen kring bristande tillgänglighet.

Nyligen kom den första domen om bristande tillgänglighet i Sverige.

Read More...
Banbrytande dom om diskriminering pga bristande tillgänglighet

Idag kom det första domslutet i Sverige där frågan om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har prövats.

Tingsrätten i Skaraborg meddelade idag att det rörde sig om diskriminering mot 14-åriga Sebastian när Vara kommun under ett och halvt års tid inte vidtog skäliga å..

Read More...
Hanna and Goliath modererar konferens med fokus på mänskliga rättigheter i Gävle

Den 31 mars gästföreläser och modererar Hanna and Goliath en stor konferens som anordnas av Gävle kommuns med fokus på mänskliga rättigheter och arbetet mot diskriminering.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner, aktörer i civilsamhället, studenter och andra int..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser på Vårdförbundets förtroenderåd

Den 17 maj gästföreläser Hanna and Goliath kring mänskliga rättigheter för förtroendevalda hos Vårdförbundet.

Vårdförbundet arbetar för att alla människor ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor, vetenskap oc..

Read More...
Hanna and Goliath och Barnrättskonsulterna utbildar jurister om Barnkonventionen

Den 9 maj genomför Hanna and Goliath tillsammans med Barnrättskonsulterna del två av en fortbildning kring Barnkonventionen för kommunjurister.

Det är jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun som samlas för fortbildning kring innebörden av att Barn..

Read More...
Hanna and Goliath firar 1 år!

 

DAGS ATT FIRA!

Denna vecka firar Hanna and Goliath Law Education 1 år.

Hanna and Goliath arbetar med stöd och kunskapshöjning kring internationell rätt ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Region Jönköping

Den 4 maj utbildar Hanna and Goliath tillsammans med kollegor Region Jönköping. En heldag med temat Diskriminering ,vad är det och hur angår det dig?

Fokus för dagen är :

Vad är egentligen diskriminering?

Vilken roll spelar mänskliga rättigheter i vår vardag?

Vem är jag i de..

Read More...
Hanna and Goliath intervjuas av Lagen som verktyg

Hanna Gerdes intervjuas av Lagen som verktyg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  hur man ska arbeta för att motverka diskriminering och Hanna and Goliaths verksamhet.

Läs hela intervj..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kring mänskliga rättigheter och religionsfrihet

Den 30 april fortbildar Hanna and Goliath ledare från trossamfund om mänskliga rättigheter om den juridiska innebörden av  en av vår tids kanske mest omdiskuterade mänskliga rättigheter, religionsfriheten.

Vad innebär den? Vad omfattar skyddet och vad omfattar det inte? När och under ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagstiftningen hos Sensus Studieförbund

Den 10 mars föreläser Hanna and Goliath för  ett 10-tal fackförbund och organisationer om diskrimineringslagstiftningen och de nya bestämmelserna kring aktiva åtgärder.

Arrangör till frukostseminariet är Sensus Studieförbund och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Barnrättskonsulterna och Hanna and Goliath utbildar jurister kring Barnkonventionen

Den 30 mars och 9 maj samlas jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun för fortbildning kring Barnkonventionen.

Barnrättskonsulterna leder utbildningen och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Du kan läsa mer om fortbildning här.

..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos Studieförbundet Vuxenskolan på internationella kvinnodagen

Den 8 mars är internationella kvinnodagen.
En dag med fokus på att alla flickor och kvinnor ska kunna del ta del av utbildning, hälsa, arbete och kultur på lika villkor.
En dag med fokus på rätten till sin egen kropp och att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet utan att behöva va..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser om diskrimineringslagstiftningen hos Rättviseförmedlingen

Nytt år, ny lagstiftning!

Från och med den 1 januari 2017 förändras diskrimineringslagstiftningen i Sverige. Arbetsgivares ansvar för förebyggande arbete mot diskriminering utökas och reglerna om allt från lönekartläggning till jämställdhetsplaner förändras.

Den 17 mars 2017 g..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar anordnar i samarbete med Riksutställningar konferensen Konsten att mötas. Hanna and Goliath tycker det är roligt att ha blivit inbjuden att föreläsa om rätten till kultur och hur konst hänger ihop med mänskliga rättigheter.

Vill du läsa mer om konferensen så..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser hos Rättviseförmedlingen om diskrimineringslagstiftningen

Nytt år, ny lagstiftning!

Från och med den 1 januari 2017 förändras diskrimineringslagstiftningen i Sverige. Arbetsgivares ansvar för förebyggande arbete mot diskriminering utökas och reglerna om allt från lönekartläggning till jämställdhetsplaner förändras.

Den 31 januari 2017..

Read More...
Hanna and Goliath fortsätter samarbete med SOS Barnbyar

Under 2016 inledde Hanna and Goliath samarbete med SOS Barnbyar. I november fortbildades organisationens nya personal kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.  Den 27 januari är tillfälle två i denna tillfällen och fokus kommer vara implementering av rättighetsbaserat arbete i pr..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Brynäs IF och UNICEF initierade partnerskapet

Den 25 januari genomför Hanna and Goliath en fortbildning kring barnkonventionen och dess implementering för En bra starts styrgrupp och huvudpartners i Gävle. En bra start är ett av Brynäs IF och UNICEF initierat partnerskap med fokus på det som händer vid sidan av isen.  En bra start arb..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer i Gävle kommun

Den 13 januari fortbildar Hanna and Goliath för andra gången chefer inom Gävles kultur och fritidsförvaltning. Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra? Vilka juridiska krav ställer detta på oss som förvaltningschefer?  Vad innebär pri..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Handelsanställdas Förbund

Den 12 januari inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund. Hanna and Goliath kommer att fortbilda fackförbundets specialister och ombudsmän kring diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som träder i kraft  från och med den 1 januari 2017. Bland annat u..

Read More...
Delaktig, stark och synlig träff tre

Under hösten 2016 har Hanna and Goliath varit processledare för Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar.  Ledarskap, konflikthantering, jämställdhet, mänskliga rättigheter har stått på agendan. Den 2 dec är sista träffen inom detta pilotprojekt  oc..

Read More...
Hanna and Goliath intervjuas i Norrbottens Kuriren

Den 23 november föreläste Hanna and Goliath i Luleå. I samband med detta blev Hanna and Goliaths grundare intervjuad i Norrbottens Kuriren.

Hela intervjun i Norrbottens Kuriren hittar du här.

Hanna and Goliath intervjuas i P4 Norrbotten

Den 23 november föreläste Hanna and Goliath i Luleå. I samband med detta blev Hanna and Goliaths grundare intervjuad i P4 Norrbotten. Samtalet fokuserade bland annat på innebörden av rätten till bostad och behovet av ökad juridisk aktivism.

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferens i Luleå

Den 23 november föreläser Hanna and Goliath på konferensen "Mångfald? Ja tack" i Luleå som anordnas av Rättighetscentrum Norrbotten.

Vilka är de mänskliga rättigheterna, varför finns de och vad innebär dom? Hanna and Goliath reder ut begrepp och reflekterar över svåra gränsdragnin..

Read More...
Hanna and Goliath Law & Education i P4 Morgon Malmö

I samband med MR-dagarna i Malmö 17 - 19 medverkande Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i programmet P4 Malmöhus. Hanna lyfte att det juridiska skyddet för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin, talade om det egna ansvaret att säga ifrån vid människorättskränkningar oc..

Read More...
Hanna and Goliath på MR-dagarna

Den 17 -19 november 2016 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Malmö - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under hela evenemanget och modererar flera debatter och panelsamtal.

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar SOS Barnbyars personal

Hanna and Goliath tycker det är väldigt roligt att inleda ett samarbete med SOS Barnbyar och under november 2016 och januari 2017 fortbilda organisationens nya personal. Fokus för fortbildningen är mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete i praktiken.

SOS Barn..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på lärarkonferens

Den 2 november anordnas lärarkonferensen "Mänskliga rättigheter och hållbarhet - i och utanför klassrummet" i Göteborg. Arrangörer är Lärarnas Riksförbund, Göteborgs Universitet och Globala skolan. Hanna and Goliath tycker det är väldigt roligt att få medverka som föreläsare.

He..

Read More...
Hanna and Goliath processleder

De 22 oktober äger andra träffen i mentorskapsprogrammet "Delaktig, stark och synlig" rum.

Fokus för dagen är mänskliga rättigheter, retorik och hur kön framställs i media.

Läs mer om programmet för 22 oktober här: 

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kultur och fritidsförvaltningen i Gävle

Idag är Hanna and Goliath Law & Education i Gävle och fortbildar chefer från kultur och fritidsförvaltning.

Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra?

Är du också intresserad av att veta mer så hör av dig till Hanna and Goliath ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Rättviseförmedlingen

Den 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath personal på Rättviseförmedlingen angående de nya förändringar i diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2017.

Under senhösten 2016 har Hanna and Goliath blivit anlitad som expertföreläsare och ska tillsammans med Rättvise..

Read More...
Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Den 18 oktober modererar Hanna and Goliath konferensen " Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?". 

Sedan 2009 är Sverige bunden vid FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). En viktig ..

Read More...
Hanna and Goliath deltar i specialistseminarium i Tyskland

Den 13- 14 oktober kommer Hanna and Goliath delta i ett specialistseminarium kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Academy of European Law  i Trier, Tyskland.

Hanna and Goliath samarbetar under hösten 2016 med Myndigheten för delaktighet och arbetar i..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Den 27 september fortbildar Hanna and Goliath personal från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Fortbildningens fokus är mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftningen och ickediskrimineringsprincipens i såväl svensk som internationell rätt. Hur förverkligas mänskliga rättigheter..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser i Malmö och Norrköping

Den 8 september och den 20 september kompetensutveckla Hanna and Goliath ledare i olika trossamfund kring mänskliga rättigheter och religionsfrihetens juridiska gränsdragningar.

Söker du en moderator med gedigen kunskap inom mänskliga rättigheter?

Ska du anordna en konferens eller ett seminarium med koppling till mänskliga rättigheter, hållbarhet, mångfald eller integration?

Behöver du en moderator som:

Är insatt i ämnet
Höjer energinivån i rummet
Ser till att publik och talare känner sig avslappnade
Ser till att paneldel..

Read More...
Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igång

I höst har Hanna and Goliath förmånen att vara med och arbete med Sveriges första mentorskapsprogram som specifikt riktar sig till kvinnor från olika trosinriktningar.

Ledarskap, konflikthantering, jämställdhet, mänskliga rättigheter och mycket mer står på agendan.

Helgen den 24-2..

Read More...
FIKA MED HANNA

Snart är det dags för Almedalsveckan! Hanna and Goliath är där hela veckan för samtal, möten och mingel ! Är du i Almedalen och vill prata hållbarhet och mänskliga rättigheter så bjuder Hanna gärna på en fika!

Hanna and Goliath Law & Educations närvaro i Almedalen

Här kommer en kort sammanfattning på några av de paneler och samtal där Hanna and Goliath medverkar under Almedalsveckan. Utöver detta ägnas dagarna åt möten, mingel och samtal. Boka gärna in en Fika med Hanna om du är intr..

Read More...
Boka föreläsning inför Raoul Wallenberg dagen 27 augusti

 

Den 27 augusti är Raoul Wallenberg dagen.

Raoul Wallenberg räddade tiotusentals medmänniskor undan Förintelsen och visade att en människa kan göra stor skillnad.

Raoul Wallenbergs dag är en dag då kommuner,skolor och organisationer runt om i landet sätter fokus på mänskl..

Read More...
Barnkonventionen - från politik till juridik

I januari 2018 blir Barnkonventionen svensk lag. Hanna är medförfattare till boken Barnets rätt - en introduktion till barnkonventionen.

Vill du lära dig mer om barnkonventionen och innebörden av att den nu blir svensk lag så kontakta gärna Hanna and Goliath Law & Education eller kö..

Read More...
tags
category
International assignments (08)

Access to Justice
Council of Europé All Different All Equal Campaign
Federal and regional human rights ombudsman, Russia
Local politicians Ukraine
ITP training Colombia, Kambodja, Liberia, Sierra Leone, Timor-Leste, Burma
Open Society and Human Rights participants from Eastern Europe
ILA pr..

Read More...
Organisations and enterprises (32)

Svenska Kyrkan
SOS Barnbyar
Swedwatch
Amnesty
ILA
Peace Works
Kristna Fredsrörelsen
RFSL
Rädda Barnen
Riksorganisationen Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
LSU-Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
FN-förbundet
Lika Unika
Ungdomsriksdagen (URIX)
Scouterna
Synskadades R..

Read More...
Trade Unions (05)

HTF
Handelsanställdas Förbund
Grafiska Fackförbundet
SKTF
Fackförbundet Byggnads
Vision

Universities and educational associations (07)

Linköping Universitet
Stockholms Universitet
Sensus Studieförbund
Marieborgs Folkhögskola
Härnösands Folkhögskola
Sigtuna folkhögskola
Globala skolan Göteborg
More than 50 primary and high schools across Sweden

Authorities and municipalities (17)

Arbetsförmedlingen
Försakringskassan
Migrationsverket
Folktandvarden
HOMO
HO
DO
Skolverket
Statens Nämnd för Trossamfunden
Smittskyddsinstitutet
Svenska Institutet
Swedfund
Försvarsmakten
Försvarets Materialverk
Myndigheten för Delaktighet
Gävle kommun
Norrköpings komm..

Read More...

European convention on human rights
EU Charter on Fundamental Rights
United nations core conventions on human rights
Protection and monitoring systems for human rights
Human rights for municipalities
Human rights dilemmas
E..

Read More...
Women, peace and security - Myanmar advanced training programme

Hanna and Goliath Law & Education has been contracted to hold human rights training for participants in the UNSCR 1325 Women, Peace and Security program. The principle aim of the programme is increasing women’s influence and participation in political processes and the recognition of the spe..

Read More...
Hanna and Goliath Law & Education goes Almedalen

Hanna and Goliath will be in Almedalen, Visby 3 July - 8 July. If you are looking for an experienced moderator for your Almedalen seminar or legal perspective in your panel do not hesitate to contact [email protected]

Hanna and Goliath  är i Almedalen, Visby 3 juli -8 juli. Behöver du ..

Read More...