Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om Barnkonventionen den 4 februari

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Femte tillfället äger rum den 4 februari och har fokus på Barnkonventionen och principen om delaktig och rätten att bli hörd.

Ut..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland den 22 januari

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Fjärde tillfället äger rum den 22 januari och har fokus på Barnkonventionen och principen om delaktig och ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om mänskliga rättigheter på Internationella Engelska skolan

Den 9 december är Hanna and Goliath inbjuden till en virtuellt möte med elever på Internationella Engelska skolan i Liljeholmen.

Hanna and Goliath kommer både fortbilda kring mänskliga rättigheter och berätta mer om arbetet som jurist med fokus på mänskliga rättigheter.

Hanna and Goliath fortbildar kring Barnkonventionen hos Länsstyrelsen den 4 december

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Tredje tillfället äger rum den 4 december och har fokus på Barnkonventionen och principen om ickediskriminering.

Utbildningens syf..

Read More...
Hanna and Goliath talar på konferens den 3 dec under Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december är Internationella funktionshinderdagen. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens med fokus på delaktighet och jämlikhet.

Konferensen består av fem spår – samtliga med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. S..

Read More...
Hanna and Goliath inledningstalar på konferensen Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Dialoga Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november FN:s internationella dag för avskaffandet av v..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar sakkunniga på Umeå kommun den 23 november

Den 23 november genomförde Hanna and Goliath en digital heldagsutbildning kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och diskrimineringslagen för medarbetare på Umeå kommun.

 

Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen Västra Götaland 19 november

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Andra tillfället äger rum 19 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighete..

Read More...
Hanna and Goliath leder halvdagswebbinarium om nysläppta Barnkonventionsutredningen

I mars 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens barnkonventionen.

Torsdagen den 14 november överlämnades utredningen till regeringen. Det är ett omfattande arbete p..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen på regional kulturkonferens den 12 november

Hur blir det med rätten till kultur under pandemin?

Den 12 november anordnar Region Uppsala den regionala kulturkonferensen Rättighetsfrågor och kultur. Konferensen vill öka kunskapen kring mänskliga rättigheter, belysa praktiska exempel och diskutera dessa frågor ur olika perspektiv ino..

Read More...
Hanna and Goliath leder webbinarium om barnets rättigheter och digitalisering 11 november

Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, Snapchat, Tiktok, Mängden av sociala plattformar där barn och unga kan umgås med varandra är oändlig. Nätet finns nästan överallt och är tillgängligt hela tiden. I skolan, på bussen, hemma. Men vad gör barn och unga på sina mobiler, datorer och ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar personal på Länsstyrelsen Västra Götaland om Barnkonventionen under hösten 2020 och våren 2021

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Första tillfället äger rum 6 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighet..

Read More...
Hanna and Goliath leder webbinariet

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme?

Under ..

Read More...
Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

En ny undersökning visar att hela 43 procent barn och ungdomar undviker skoltoaletten varje vecka. Många elever vittnar om toaletter som saknar lås och papper, en anledning som gör att man inte kan eller vågar använda toan. En skoltoalett används tre gånger så ofta som en vanlig kontors..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen för personal på simhallar i Norrbotten

Hur kan simhallar och badhus stärka barnens rättigheter?

Den 28 maj genomför Hanna and Goliath en digital fortbildning kring barnkonventionen med personal från simhallar i Norrbotten.

Föreläsningen är en del av en slutkonferens som genomförs av Perspektivbyrån.

Om Perspektivbyrå..

Read More...
Hanna and Goliath medverkar i Sverigest största lärarpodd

Nyligen släpptes senaste avsnittet av Anna och Philips Lärarpodcast där Hanna and Goliath medverkar och pratar om Barnkonventionen!

Lyssna gärna här:

Om podden:
..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Barnkonventionen
Den 1 januari blev Barnkonventionen lag i Sverige. Många organisationer arbetar sedan länge aktivt med att förverkliga Barnkonventionens intentioner. En av de är Läsfrämjandeinstitutet.

Läs..

Read More...
Helt färsk upplaga av Barnets rätt är nu här!

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är medförfattare till boken Barnets rätt. Boken har nu precis kommit ut i en ny utgåva och går att köpa på bland annat Akademibokhandeln och Adlibris.

Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen och dess 4 vägledande pr..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Haninges gymnasiepersonal om Barnkonventionen

Den 7 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Haninge för att forbilda lärare, elevhälsoteam, skolledare och övriga personal kring Barnkonventionen.

Den 30 november 2019 fyllde Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blev konventionen svensk lag.

Vad innebär det för svenska kommun..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferensen Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter?

Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig ti..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Region Kalmar

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det bibliotekens verksamhet?

Den 13 november är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda bibliotekspersonal i Region Kalmar. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer sam..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen i Lycksele

Den 24 oktober anordnar Länstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten en heldagskonferens om Barnkonventionen som lag, metod och praktik. Hanna and Goliath är inbjuden att föreläsa om barnkonventionen.

Läs mer om programmet nedan:

Vad k..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Haninge kommun

Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll?

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter i förskolan?

Den 3 och 5 september är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden ..

Read More...
Hanna and Goliath skriver krönika i Förskoletidningen

Förskoletidningen är en tidning som riktar sig till förskolepedagoger i hela Sverige och kommer ut med sex nummer varje år.

I 2019 års första nummer av Förskoletidningen skriver Hanna and Goliath en krönika om barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet.

Hanna and Goliath modererar konferens på Barnkonventionensdag

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken?

För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara l..

Read More...
Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

I november intervjuades Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Haninge utbildningsförvaltnings tidning Inblick om barnets rättigheter.

I Intervjun lyfter Hanna Gerdes vikten av ökad kunskap kring Barnkonventionen – inte minst i ljuset av att den blir svensk lag 1 januaro 2020..

”V..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

DEN 1 JANUARI 2020 BLIR BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG!

Detta är ett viktig steg för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Men vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i Sveriges kommuner?

Den 13 september är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda Haninges Utbildningsf..

Read More...
Alumniträff för Sveriges första interreligiösa program för kvinnor

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar hade sin första alumniträff den 26-27 maj 2018.

Under hösten 2016 och 2017 har 40 kvinnor från 20 olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rätti..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med

Read More...
Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

 

Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ”

I panel ingå..

Read More...
Barnkonventionen blir svensk lag - vad innebär det för din verksamhet?

Barnkonventionen blir svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det din verksamhet?

Hanna and Goliath erbjuder både kortare och längre fortbildningar kring Barnkonventionen.

Kontakta Hanna and Goliath om du vill veta mer.

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är även författa..

Read More...
Hanna and Goliath utvidgar samarbete med SOS Barnbyar

Hanna and Goliath utvidgar samarbetet med SOS Barnbyar. Den 11 december utbildar Hanna and Goliath personal inom organisationen programverksamhet kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete.

Under 2016 inledde Hanna and Goliath för första gången samarbete me..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar förtroendevalda i Haninge kring Barnkonventionen

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun.

Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnko..

Read More...
Hanna and Goliath modererar lansering hos Barnombudsmannen

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det i praktiken?

Måndagen den 20 november - exakt 28 år på dagen sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling - lanserar Barnombudsmannen "Barnrätt i praktiken".

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stö..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Den 11 november gästföreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning hos RBU.

RBU som står för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har funnits sedan 1955. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla po..

Read More...