Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Vetenskapsrådet den 2 februari

Den 2 februari fortbildar Hanna and Goliath på Vetenskapsrådet om diskrimineringslagen.

Om fortbildningen "När värdering blir diskriminering"

Vad är diskriminering och kan man råka diskriminera för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika och var gäller enligt lage..

Read More...
Hanna and Goliath om diskrimineringslagen hos Sveriges Television den 29 januari

Den 29 januari fortbildar Hanna and Goliath personal på Sveriges Television programdivision om diskrimineringslagen.

Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv
..

Read More...
Hanna Gerdes intervjuas i Dagens Nyheter om diskrimineringslagen

Vad är diskriminering enligt lagen och krävs det någon avsikt för att diskriminera?

Den 8 december medverkar Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Dagens Nyheters Ekonomibilaga där hon intervjuas om diskrimineringslagen.

Utdrag från intervjun:

Vad är diskriminering i juridisk ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kring Barnkonventionen hos Länsstyrelsen den 4 december

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Tredje tillfället äger rum den 4 december och har fokus på Barnkonventionen och principen om ickediskriminering.

Utbildningens syf..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer på Sveriges Television kring diskrimineringslagen

Den 26 november och den 1 december är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda chefer på SVT kring diskrimineringslagen och arbetsgivaransvaret. Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett int..

Read More...
Hanna and Goliath utbildar på Bildas kring diskrimineringslagen den 16 oktober

Hanna and Goliath utbildar delar av Bildas ledning kring diskrimineringslagen

Den 16 oktober genomförde Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen med delar av studieförbundet Bildas ledning.

Vad är diskriminering egentligen och vad för ansvar har vi..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser den 13 oktober hos Myspeaker

 

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Den 13 oktober bjuder Myspeaker p..

Read More...
Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen

Hur gör man för att få in de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i arbete? Hur ser framtiden ut på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad? Vad för anpassningar kan göra hela skillnaden på arbetsplatsen för en person med ADHD?

Den 5 oktober går konferensen ”Samverkan leder..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Jakobsdals Chaukterier

Hanna and Goliath fortbildar hos Jakobsdals Chaukterier

Den 11 september är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda personal och ledning på Jakobdals Chaukterier kring diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande särbehandli..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Vetenskapsrådet

Den 12 december är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Vetenskapsrådet kring diskrimineringslagen.

När blir värdering diskriminering och vad för ansvar har arbetsgivare att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga fo..

Read More...
Hanna and Goliath modererar Integrationsdagen i Borås Stad

Den 5 november 2019 anordnar Borås Stad sin årliga Integrationsdag.

Detta år är temat Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund. Hanna and Goliath modererar dagen och föreläser om lagens skydd mot åldersdiskriminering.

Läs mer om

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen för Samordningsförbundet Roslagen

Den 16 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen för Samordningsförbundet i Roslagen.

Om samordningsförbundet

Samordningsförbundet arbetar med strukturella utmaningar och har i fokus att få sina medlemmar som består av Försäkringskassan, Arbetsf..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen i Viskadalen den 2 oktober

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Den 2 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen p..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar på Stockholms konstnärliga högskola

Den 30 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Stockholms konstnärliga konsthögskola för att fortbilda lärare och personal kring diskrimineringslagen.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

Stockholms konstn..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Försäkringskassan

Föräldrapenning, sjukpenning, assistansersättning,vab, arbetsskadeersättning. Få myndigheter berör våra liv på ett eller annat sätt som Försäkringskassan.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen.

Hur säkerstäl..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos MTR

Den 4 april föreläser Hanna and Goliath för chefer inom MTR angående diskrimineringslagen.

MTR Nordic AB ingår i den globala MTR-koncernen. MTR har ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd

 

Den 5 februari 2019 är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) kring diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande för ökad jämställdhet inom transportbranschen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- oc..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 14 januari 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa  ökad samverkan och effekti..

Read More...
Hanna föreläser för Regionförbundet och Regionbiblioteket i Kalmar

Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? Och ska man alltid behandla alla lika?

Den 21 november är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda bibliotekschefer och bibliotekarier i Kalmar region kring diskrimine..

Read More...
Hanna fortbildar skyddsombud hos Handels i Luleå, Göteborg och Nässjö

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 17 oktober, 23 oktober och 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath ombudsmän hos Handels på tre olika orter. Luleå, Göteborg och Nässjö.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett sam..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen för Region Jönköping

Under 2018 har Hanna and Goliath fått i uppdrag av Region Jönköping att genomföra en kurs kring diskrimineringslagen och verktyg för att hantera rättighetskrockar i kommunal förvaltning. Första kurstillfället äger rum 5 oktober och andra kurstillfället är den 19 oktober.

Kursen rikt..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar skyddsombud i diskrimineringslagstiftningen

Den 22 augusti 2018 fortbildar Hanna and Goliath skyddsombud hos Handelsanställdas förbund i Karlstad kring diskrimineringslagstiftningen.

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarb..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med

Read More...
Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

 

Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ”

I panel ingå..

Read More...
Hanna and Goliath inleder större samarbete med Handelsanställdas Förbund under 2018

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund och fort
fortbildar då fackförbundets ombudsmän och experter på central nivå.

Under 2018 har Handel..

Read More...
Hanna Gerdes nu även hos Kvinnliga talare

"Hanna Gerdes är människorättsjuristen och författaren som på kort tid blivit en mycket eftertraktad föreläsare. Hanna har en unik förmåga att på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklara när värdering blir diskriminering, vad det innebär att barnkonventionen snart ska bli sv..

Read More...
Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Under 2017 så vittnade kvinnor i bransch efter bransch om olika former av övergrepp och kampanjen metoo# skakade Sverige.

Ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande men också för att agera vid incidenter är diskrimin..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar personal på bibliotek och simhallar i Skellefteå och Umeå

Den 7 och 8 december besöker Hanna and Goliath Skellefteå och Umeå för att fortbilda kring diskrimineringslagstiftningen, gällande ramverk kring sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Hanna and Goliath är inbjuden att gästföreläsa inom ramen för Perspektivbyråns verksamhet som ..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagstiftningen på Scouternas personaldagar

Den 14 november fortbildar Hanna and Goliath på Scouternas personaldagar.

Hanna and Goliath kommer fortbilda alla anställda på Scouterna kring diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2017.

Bland annat utökas arbetsgivares ansvar..

Read More...