Hanna and Goliath fortbildar om social hållbarhet och mänskliga rättigheter hos Skanska

Vad har mänskliga rättigheter med byggbranschen att göra?

Den 13 februari föreläste Hanna and Goliath för chefer inom Skanska kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

 

 

Hanna and Goliath fortbildar hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd

 

Den 5 februari 2019 är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) kring diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande för ökad jämställdhet inom transportbranschen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- oc..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar utredare hos Försäkringskassan

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vad säger lagen? Vad har arbetsgivare, skolor och högskolor för ansvar? Vad innebär det skärpta reglerna kring förebyggande arbete som trädde i kraft 1 januari 2017?

Den 14 december 2018 fortbildar Hanna and Goliath utred..

Read More...
Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Idag den 10 december 2018 fyller allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 70 år.

Det firar Hanna and Goliath genom att tillsammans med Implement Diversity släppa en ny frågesport där du kan testa dina kunskaper om mänskliga rättigheter. Utmana gärna kollegor, dela med vänner..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar diakoner kring mänskliga rättigheter

Den 26 september 2018 är Hanna and Goliath inbjuden till Umeå för att fortbilda diakoner inom Svenska Kyrkan kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Hanna and Goliath har tidigare varit medförfattare till boken

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar lärare i Ryssland

Den 20 till 23 september befinner sig Hanna and Goliath i Sankt Petersburg för att fortbilda ryska lärare och pedagoger kring mänskliga rättigheter. Hanna and Goliath är väldigt glad över att ha fått inbjudan till denna viktiga samverkan med en av Sankt Petersburg juridiska institutioner.

Hanna and Goliath fortbildar kring jämställdhet i Polen

Den 28 till 30 augusti 2018 är Hanna and Goliath i Warszawa för att fortbilda kring kvinnors rättigheter och Sveriges reformarbete mot ökad jämställdhet. Hanna deltar även i en direktsänd  webbsändning.

Hanna and Goliath kommer under dagar även besöka en organisation som arbetar sä..

Read More...
Hanna and Goliath modererar stormöte för kulturchefer i staten

Den 11 juni bjöd Sveriges kultur- och demokratiminister in alla sina myndighetschefer för att diskutera deras ansvar som ledare att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.

Hanna and Goliath ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med

Read More...
Hanna and Goliath inleder större samarbete med Handelsanställdas Förbund under 2018

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund och fort
fortbildar då fackförbundets ombudsmän och experter på central nivå.

Under 2018 har Handel..

Read More...
HANNA AND GOLIATH OCH IMPLEMENT DIVERSITY LANSERAS JÄMQUIZ!

Den 8 mars på internationella kvinnodagen lanseras en helt ny sajt med quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter JÄMQUIZ.

Är du en fena på statistik, nördigt intresserad av jämställdhet eller bara galet förtjust i frågesport? Pröva, spela, dela och tipsa vänner.
..

Read More...
Hanna and Goliath leder kurs i rättighetsbaserat ledarskap

Under våren 2018 genomför världens största ungdomsorganisation - KFUM - en pilotsatsning kring rättighetsbaserat ledarskap.

10 utvalda ledare få från organisation kommer att få gå en fortbildning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbeta för att stärka sitt ledarska..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar förtroendevalda i Haninge kring Barnkonventionen

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun.

Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnko..

Read More...
Hanna and Goliath deltar i rundabordssamtal med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Den 27 november besökte FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Sverige. Hanna and Goliath deltog tillsammans med ett 10tal andra specialinbjudna nordiska representanter vid ett rundabordssamtal med högkommissarien i Lund.

Högkommissarien har under sitt besök även varit årets

Read More...
Hanna and Goliath modererar på årets Nationella Lika Villkor konferens för högskolan

Den 23 och 24 november äger årets nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor rum. I år  arrangeras den av Södertörns högskola!
Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organi..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser på konferens om mänskliga rättigheter i Luleå

Mänskliga rättigheter - under hot eller utveckling?

Den 21 november äger den årliga konferensen Mångfald - ja tack! rum i Luleå. Konferensen anordnas av Rättighetscentrum Norrbotten.

Föreläsare är bland annat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes, Europarådets fd kommissionär ..

Read More...
Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än ..

Read More...
Hanna and Goliath modererar på MR-dagarna

Den 9-11 november 2017 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Jönköping - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under evenemanget som moderator.

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideell..

Read More...
Hanna and Goliath modererar Dagen mot Diskriminering på tre orter i Östergötland

Dagen mot Diskriminering Affisch

Byrån mot Diskriminering arrangerar årligen Dagen mot diskriminering - en dag med fokus på mänskliga rättigheter.

I år anordnas dagen på tre orter:

..

Read More...
Sveriges första sommarskola om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Nu på onsdag startar Sveriges första sommarskola om CRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hanna and Goliath är väldigt glad att vara inbjuden som gästföreläsare när studenter, doktorander och forskare från hela landet samlas för att fördjupa sin..

Read More...
Banbrytande dom om diskriminering pga bristande tillgänglighet

Idag kom det första domslutet i Sverige där frågan om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har prövats.

Tingsrätten i Skaraborg meddelade idag att det rörde sig om diskriminering mot 14-åriga Sebastian när Vara kommun under ett och halvt års tid inte vidtog skäliga å..

Read More...
Hanna and Goliath firar 1 år!

 

DAGS ATT FIRA!

Denna vecka firar Hanna and Goliath Law Education 1 år.

Hanna and Goliath arbetar med stöd och kunskapshöjning kring internationell rätt ..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagstiftningen hos Sensus Studieförbund

Den 10 mars föreläser Hanna and Goliath för  ett 10-tal fackförbund och organisationer om diskrimineringslagstiftningen och de nya bestämmelserna kring aktiva åtgärder.

Arrangör till frukostseminariet är Sensus Studieförbund och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Barnrättskonsulterna och Hanna and Goliath utbildar jurister kring Barnkonventionen

Den 30 mars och 9 maj samlas jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun för fortbildning kring Barnkonventionen.

Barnrättskonsulterna leder utbildningen och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Du kan läsa mer om fortbildning här.

..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos Studieförbundet Vuxenskolan på internationella kvinnodagen

Den 8 mars är internationella kvinnodagen.
En dag med fokus på att alla flickor och kvinnor ska kunna del ta del av utbildning, hälsa, arbete och kultur på lika villkor.
En dag med fokus på rätten till sin egen kropp och att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet utan att behöva va..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser hos Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar

Sveriges Konstföreningar anordnar i samarbete med Riksutställningar konferensen Konsten att mötas. Hanna and Goliath tycker det är roligt att ha blivit inbjuden att föreläsa om rätten till kultur och hur konst hänger ihop med mänskliga rättigheter.

Vill du läsa mer om konferensen så..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar chefer i Gävle kommun

Den 13 januari fortbildar Hanna and Goliath för andra gången chefer inom Gävles kultur och fritidsförvaltning. Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra? Vilka juridiska krav ställer detta på oss som förvaltningschefer?  Vad innebär pri..

Read More...
Hanna and Goliath processleder

De 22 oktober äger andra träffen i mentorskapsprogrammet "Delaktig, stark och synlig" rum.

Fokus för dagen är mänskliga rättigheter, retorik och hur kön framställs i media.

Läs mer om programmet för 22 oktober här: 

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar kultur och fritidsförvaltningen i Gävle

Idag är Hanna and Goliath Law & Education i Gävle och fortbildar chefer från kultur och fritidsförvaltning.

Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra?

Är du också intresserad av att veta mer så hör av dig till Hanna and Goliath ..

Read More...
Hanna and Goliath deltar i specialistseminarium i Tyskland

Den 13- 14 oktober kommer Hanna and Goliath delta i ett specialistseminarium kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Academy of European Law  i Trier, Tyskland.

Hanna and Goliath samarbetar under hösten 2016 med Myndigheten för delaktighet och arbetar i..

Read More...
Hanna and Goliath fortbildar Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Den 27 september fortbildar Hanna and Goliath personal från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Fortbildningens fokus är mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftningen och ickediskrimineringsprincipens i såväl svensk som internationell rätt. Hur förverkligas mänskliga rättigheter..

Read More...
Hanna and Goliath föreläser i Malmö och Norrköping

Den 8 september och den 20 september kompetensutveckla Hanna and Goliath ledare i olika trossamfund kring mänskliga rättigheter och religionsfrihetens juridiska gränsdragningar.

Boka föreläsning inför Raoul Wallenberg dagen 27 augusti

 

Den 27 augusti är Raoul Wallenberg dagen.

Raoul Wallenberg räddade tiotusentals medmänniskor undan Förintelsen och visade att en människa kan göra stor skillnad.

Raoul Wallenbergs dag är en dag då kommuner,skolor och organisationer runt om i landet sätter fokus på mänskl..

Read More...