Helgen den 17-18 oktober 2020 ägde sista avslutades den fjärde omgången av Delaktig, stark och synlig - Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor.

Programmet är en demokratisatsning för att stärka kvinnors rättigheter.

Read More...

Helgen den 21-22 september har Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar återträff för sina tidigare deltagare.

Under 2016, 2017 och 2018 har drygt 60 kvinnor från 30-tal olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring led..

Read More...