Den 29 januari fortbildar Hanna and Goliath personal på Sveriges Television programdivision om diskrimineringslagen.

Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv
..

Read More...

Den 10 december är Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Dagen instiftades 1950 och datumet valdes för att  allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna  antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Deklarationens 30 artiklar med fokus på medborgerlig..

Read More...