Hanna and Goliath intervjuas av Lagen som verktyg
Hanna Gerdes intervjuas av Lagen som verktyg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  hur man ska arbeta för att motverka diskriminering och Hanna and Goliaths verksamhet.

Läs hela intervjun här.