Banbrytande dom om diskriminering pga bristande tillgänglighet

Idag kom det första domslutet i Sverige där frågan om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har prövats.

Tingsrätten i Skaraborg meddelade idag att det rörde sig om diskriminering mot 14-åriga Sebastian när Vara kommun under ett och halvt års tid inte vidtog skäliga åtgärder för att öka tillgängligheten på Nästegårdsskolan.

Sebastian hade på grund av bristande tillgänglighet vid flera tillfällen vält med rullstolen och inte kunnat delta i skolundervisningen på samma sätt som sina kamrater eftersom han varit orolig för hur han skulle förflytta och för att skada sig.

Tingsrätten har funnit att Sebastians skolgång påverkats negativt av de brister som funnits avseende ramper, vilplan och dörröppnare. För att få tillgång till skolans lokaler har Sebastian varit beroende av hjälp från kamrater eller personal med öppnande av dörrar m.m. Han har därmed inte försatts i en jämförbar situation som elever utan funktionsnedsättning .

1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen.

Bristande tillgänglighet regleras i 1 kap 4 § 3 p diskrimineringslagen (2008:567).  Bristande tillgänglighet innebär en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Hänsyn tas till

  • ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
  • varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt
  • andra omständigheter av betydelse.

Den som är intresserad av att läsa hela domen hittar den här:

Skaraborgs TR T 2447-16 Dom 2017-05-24:

 

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0