Vad innebär Barnkonventionen för fastighetsbranschen?
Hannas previous work_2
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 1 januari 2020. Hur påverkar det arkitektur– och fastighetsbranschen?

Den 31 augusti föreläser Hanna and Goliath grundare , människojuristen Hanna Gerdes , hos arkitektbyrån Codesign på deras Cotalk frukostserie om hur barnkonventionens vägledande principer kan användas i arbetet med att skapa inkluderande arkitektur.

Läs mer om Cotalk och CoDesign här.

 

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 1 januari 2020. Hur påverkar det arkitektur– och fastighetsbranschen?

Den 31 augusti föreläser Hanna and Goliath grundare , människojuristen Hanna Gerdes , hos arkitektbyrån Codesign på deras Cotalk frukostserie om hur barnkonventionens vägledande principer kan användas i arbetet med att skapa inkluderande arkitektur.

Läs mer om Cotalk och CoDesign här.

 

Share and Enjoy