Hanna and Goliath goes Almedalen
Almedalen 2
Den 30 juni till 6 juli förflyttar sig Hanna and Goliaths verksamhet till Almedalen för en vecka full med samtal kring mänskliga rättigheter.

Den 1 juli deltar Hanna and Goliath i panelsamtalet Religionsfrihet - en kulturfråga?

Tid: Kl 20-21

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Beskrivning

Religions- och övertygelsefrihet diskuteras hett och ofta hamnar islam i fokus. Är religionsfrihet en mänsklig rättighet värd att värna om? Hur gör vi då det bäst? Vilken roll kan kultur och media ha? Hur kan troende och samfund stärka möten mellan religioner och främja en kultur av religionsfrihet?

Deltagare:

 • Katherine Cash, rådgivare för religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet

 • Joakim Hagerius, opinionsredaktör, Tidningen Dagen

 • Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare, HannaandGoliath Law & Education

 • Lena Bergström, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan


Den 2 juli modererar Hanna and Goliath samtalet Systerskap över religionsgränser?

Tid: 15:30 till 16.30

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Beskrivning

I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats?

Den 5 juli moderera Hanna and Goliath samtalet Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?

Tid:10:00 - 11:00

Plats:B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal: B11

Beskrivning:

Den senaste tiden har debatten rasat kring neddragningarna inom LSS. I våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

 • Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education

 • Niklas Altermark, Lunds universitet

 • Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå

 • Andreas Pettersson, Södertörns högskola

 • Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning


Den 6 juli deltar Hanna and Goliath i panelsamtalet "Funktionsrätt i svensk lag - om behovet att stärka mänskliga rättigheter i lag"

Tid : 6/7 2018 11:00 - 11:45

Plats: Skeppsbron, H124

Funktionsrätt Sveriges tält

Beskrivning:

Vilken ställning har mänskliga rättigheter i rättsväsendet och i myndigheter? Är det skillnad mellan olika rättigheter? Vad får det för konsekvenser att regering och riksdag har ratificerat flera konventioner men de politiska partierna inte är överens om deras ställning i svensk lag?


 

Den 30 juni till 6 juli förflyttar sig Hanna and Goliaths verksamhet till Almedalen för en vecka full med samtal kring mänskliga rättigheter.

Den 1 juli deltar Hanna and Goliath i panelsamtalet Religionsfrihet – en kulturfråga?

Tid: Kl 20-21

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Beskrivning

Religions- och övertygelsefrihet diskuteras hett och ofta hamnar islam i fokus. Är religionsfrihet en mänsklig rättighet värd att värna om? Hur gör vi då det bäst? Vilken roll kan kultur och media ha? Hur kan troende och samfund stärka möten mellan religioner och främja en kultur av religionsfrihet?

Deltagare:

 • Katherine Cash, rådgivare för religions- och övertygelsefrihet, Svenska missionsrådet
 • Joakim Hagerius, opinionsredaktör, Tidningen Dagen
 • Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare, HannaandGoliath Law & Education
 • Lena Bergström, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Den 2 juli modererar Hanna and Goliath samtalet Systerskap över religionsgränser?

Tid: 15:30 till 16.30

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Beskrivning

I Sverige beskrivs ibland trossamfund som institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats?

Den 5 juli moderera Hanna and Goliath samtalet Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?

Tid:10:00 – 11:00

Plats:B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal: B11

Beskrivning:

Den senaste tiden har debatten rasat kring neddragningarna inom LSS. I våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

 • Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education
 • Niklas Altermark, Lunds universitet
 • Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå
 • Andreas Pettersson, Södertörns högskola
 • Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning

Den 6 juli deltar Hanna and Goliath i panelsamtalet “Funktionsrätt i svensk lag – om behovet att stärka mänskliga rättigheter i lag

Tid : 6/7 2018 11:00 – 11:45

Plats: Skeppsbron, H124

Funktionsrätt Sveriges tält

Beskrivning:

Vilken ställning har mänskliga rättigheter i rättsväsendet och i myndigheter? Är det skillnad mellan olika rättigheter? Vad får det för konsekvenser att regering och riksdag har ratificerat flera konventioner men de politiska partierna inte är överens om deras ställning i svensk lag?

 

Share and Enjoy