Hanna and Goliath föreläser på konferensen Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter?

Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, förvaltningschef eller de som har ett strategiskt ansvar för att utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommun och region.

Hanna and Goliath är inbjuden för att föreläsa om barnkonventionen, dess vägledande principer och innebörden av att den nu blir lag.

Läs mer om konferensen här.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0