Hanna and Goliath utbildar på Bildas kring diskrimineringslagen den 16 oktober
Hanna and Goliath utbildar delar av Bildas ledning kring diskrimineringslagen

Den 16 oktober genomförde Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen med delar av studieförbundet Bildas ledning.

Vad är diskriminering egentligen och vad för ansvar har vi som arbetsgivare och utbildningsanordnare? Kan man råka diskriminera för att man vill vara snäll och ska man alltid behandla alla lika?

Med konkreta exempel och fall från verkligheten gör Hanna Gerdes juridiken tillgänglig och berättar mer om diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande mot diskriminering inom folkbildningen med särskilt fokus på avgränsningar kring diskrimineringsgrunden religion.

Fokuset för workshopen var att få en mer gedigen förståelse för lagens krav och gränsdragningar i arbetet mot diskriminering samt vara ett led i Bildas fortsatta förebyggande arbete med aktiva åtgärder.