Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen på regional kulturkonferens den 12 november
Hur blir det med rätten till kultur under pandemin?

Den 12 november anordnar Region Uppsala den regionala kulturkonferensen Rättighetsfrågor och kultur. Konferensen vill öka kunskapen kring mänskliga rättigheter, belysa praktiska exempel och diskutera dessa frågor ur olika perspektiv inom kulturlivet.

Hanna and Goliath grundare Hanna Gerdes är inbjuden som keynote speaker för att tala om innebörden för kulturinstitutioner nu när Barnkonventionen blivit lag.

Digital Regional Kulturkonferens