Hanna and Goliath leder webbinarium om våld i nära relationer den 10 november
Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt om barn som upplevt våld i sin familj.

Den vanligaste formen av våld i nära relation är dock en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära relation hade 85 procent riktats från en man mot en kvinna. Rätten att inte utsättas för våld är en angelägen jämställdhetsfråga men även en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Hur kan då detta omfattande våld fortgå?

Den 10 oktober modererar Hanna And Goliaths grundare Hanna Gerdes ett webbinarium med fokus på arbetet mot våld i nära relationer och innovationer som plattformen Brightact.

Innovationen Brightact som vunnit flera hackaton och som försöker lösa många av de utmaningar som vi står inför i arbetet med våld i nära relationer.

I sessionen BrightAct – En innovationsresa för att motverka våld i hemmet, får ni ta del av historien om BrightAct som på bara fyra månader gick från att delta i Sveriges hackathon till att få stöd av EU:s innovationsråd.

Läs mer här.

 

Värd: Mötesplats Social Innovation

Moderator: Hanna Gerdes, Hanna and Goliath Law & Education

Deltagare:

Sofie Wahlström, BrightAct

Elinor Samuelsson, BrightAct

Sara Skoog Waller, Högskolan i Gävle

Patrick Lindqvist, Helsingborgs stad