Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen Västra Götaland 19 november

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Andra tillfället äger rum 19 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättigheter i all Länstyrelsens verksamhet och utbildningspaketet innehåller sex olika utbildningstillfällen. Varje utbildningstillfälle innehåller en grundutbildning om 80 minuter (samma vid varje tillfälle) med en särskild fördjupning om 40 minuter. Teman för fördjupning är:

Tema 1: Barnkonventionen och prövning av barnets bästa.                                         

Fokus på Barnkonventionens artikel 3.

 Tema 2:  Barnkonventionen och barnets rätt till icke-diskriminering.                                 

Fokus på Barnkonventionens artikel 2.

Tema 3.  Barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet, inflytande och att bli hörd?

Fokus på barnkonventionens artikel 12.

Tema 4. Barnkonventionen samt metod för tolkning och tillämpning av konventionstext.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0