Hanna and Goliath leder halvdagswebbinarium om nysläppta Barnkonventionsutredningen

I mars 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens barnkonventionen.

Torsdagen den 14 november överlämnades utredningen till regeringen. Det är ett omfattande arbete på 1818 sidor + bilagor.

Den 17 november anordnar Barnombudsmannen ett halvdagswebbinarium där utredningens slutsatser presenteras.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att leda dagen. Ni hittar mer information om konferensen här och om utredningen här.

Program för 17 november:

09.00 till 10.30.

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, informerar om vad utredningen har kommit fram.

I ett panelsamtal deltar sedan: Charlotte Palmstierna, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Pernilla Leviner, Stockholms universitet och Eva-Marie Persson, Åklagarmyndigheten.

11.00 till 12.05.

Charlotte Palmstierna informerar särskilt om utredningens slutsatser kring tillämpningen av barnkonventionens artikel 3 och 12.

I ett panelsamtal deltar sedan Charlotte Palmstierna, Jennie Gustafsson, Elevorganisationen Svea, Marie Karphammar Lundin, SKR och Karin Juhlén, Socialstyrelsen.

12.10 till 12.30.

I den sista sändningen reflekterar vi över hur vi går vidare utifrån det utredningen har kommit fram till och vilka aspekter som är särskilt viktiga i det framtida arbetet med att genomföra barnkonventionen.

I samtalet deltar: Elisabeth Dahlin, Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg och Georg Andren, Landshövding i Värmland.

Målgrupp: Beslutsfattare och berörda tjänstepersoner i myndigheter, kommuner och regioner.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0