Hanna and Goliath talar på konferens den 3 dec under Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december är Internationella funktionshinderdagen. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens med fokus på delaktighet och jämlikhet.

Konferensen består av fem spår – samtliga med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Spåren är arbetsmarknad, barnrätt, styrning och ledning av funktionshinderspolitiken, digitalt innanförskap och Agenda 2030.

Hanna and Goliath är inledningstalare inom ramen för spåret om Barnrätt.

Läs mer här.

Om Barnrättspåret på konferensen Nationell samling

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan början av 2020. Flertalet offentliga aktörer står inför att implementera ett barnrättsarbete. Men hur synliggörs barn med funktionsnedsättning? Och hur kan ett barnrättsarbete bidra till jämlika levnadsvillkor och ökad delaktighet?

Share and Enjoy !

0Shares
0 0