Demokrati

Do you need help with understanding the Demokrati ?

Contact us

Hanna and Goliath föreläser för Läromedelsförfattarna den 24 januari

Vi lever i en föränderlig tid och ur ett globalt perspektiv är demokratin på tillbakagång. Detta påverkar även i högsta grad oss som läromedelsförfattare. Är Läromedelsförfattare egentligen en form av demokratikämpar och på vilket sätt hänger vårt arbete ihop med mänskliga r�..

Read More...
Demokrati,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Read More

Hanna and Goliath fortbildar på demokratikonferens i Umeå 14 november

Den 14 november är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa om mänskliga rättigheter, demokrati och rätten till utbildning på en stor demokratikonferens som anordnas av Vi måste prata och Folkbildningen Västerbotten på Strömbäcks Folkhögskola.

Read More...
Alla senaste arbeten,Demokrati,Diskrimineringslagen,Jämställdhet,Mänskliga rättigheter,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More