Den 22 september anordnar Örebro Rättighetscenter ”Demokratisamtalet - ett panelsamtal om förslaget förbud mot rasistiska organisationer”.

Vad innebär förslaget? Hur effektiv kommer den föreslagna regleringen bli om det implementeras? Bör något göras angående tillämpningen av de..

Read More...

Den 21 september bjuder Myright och Un women in till webbinariet “20 years with UNSCR 1325 and two years with UNSCR 2475 – What difference have it made for women and girls with disabilities?”

Se hela webbinariet på Youtube här. W..

Read More...

Barnrättsdagarna anordnas årligen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Barnrättsdagarna är Sveriges största mötesplats med fokus på barnets rättigheter.

I år bjuder Barnrättsdagarna på närmare 70 seminarier och ett 20-tal livesända progr..

Read More...

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav på att arbetet för barnets rättigheter inkluderar ett funktionshindersperspektiv. Därför bjöd Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm in till en konferens den 9-10 september med syfte att stärka ..

Read More...

Den 8 september genomförde Hanna and Goliath en halvdagsutbildning för chefer och medarbetare inom Sensus Studieförbund med fokus på svensk diskrimineringslag och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fortbildningen var ett led inom ramen för studieförbundets arbete med aktiv..

Read More...

Den 15  maj 1971 ägde Sveriges första Prideparad rum i Örebro.

Helgen 27-28 augusti är det 50 års jubileum för Pride i Örebro och under helgen ordnas konferensen ”Då, nu och framåt i kampen för hbtqi rättigheter” på årets digitala Pride House.

Många spännande talare medve..

Read More...

Artificiell intelligens som tidigt och träffsäkert kan upptäcka ångest och depressioner hos barn. AI som hjälper till arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

Vi lever i en tid med snabb teknologisk utveckling som skapar nya möjligheter för att respektera, skydda och uppfylla barnets r..

Read More...

Missa inte sprillians ny e-learning om inkludering och diskrimineringslagen

Hanna and Goliath har precis lanserat en helt ny e-learning om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och arbetet med inkludering.

Du hittar den på diskriminering.com.

Kursen är framtagen båd..

Read More...

Den 17 juni bjuder Byggvesta in till sommaravslutning med människorättsjuristen Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes föreläser om "När blir värdering diskriminering".

Diskriminerin..

Read More...

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.

En del av myndighetens uppdrag är att arbeta demokratifrämjande och som ett led..

Read More...

Hanna and Goliath lämnar över rapporten Leave no one behind till Amnesty

Under det senaste året har Hanna and Goliath hjälpt Amnesty Sverige att genomföra den största stakeholderdialog organisationen genomfört i modern tid.

Amnesty är världens st..

Read More...

Athenas Sverige är den svenska grenen av Athenas Danmark som är Skandinaviens största byrå för förmedling av talare och föreläsare.

Nyligen uppmärksammade Athenas att det i år är 100 år sedan Sverige blev en demokrati!

Under 2021 har Hanna an..

Read More...

Inclusive future of work

Technological and digital development is advancing at a furious pace. Artificial intelligence, virtual reality, and new ways of performing tasks using technology such as exoskeletons are becoming increasingly important elements in working life.

The Covid19 pandemic h..

Read More...

Vet du var gränsen går mellan skämt, önskan och lagbrott?

Diskrimineringslagen gäller på våra arbetsplatser, i skolan, inom vården och i affären. Men när blir värdering diskriminering?

Mellan 3-7 maj anordnar Talarnas frukostföreläsningsveckan med konceptet
FEM-I-RAD tillsamma..

Read More...

Det har gått 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Men vad har Resolution 1325 inneburit i praktiken?

Den 6 maj bjuder Fonden för mänskliga rättigheter in till samtal med slutsatser och rekommendationer från civilsamhället i arbetet med ..

Read More...

Den 26 april fortbildar Hana and Goliath chefer inom statlig verksamhet

MiL Institute genomför just nu den sista delen i en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och eff..

Read More...

Sandviken kommun anordnar årligen en Mångfaldsdag. I år sker denna dag digitalt för första gången och årets tema är Förståelse, förändring och utveckling.

Hanna and Goliath är inbjuden för att föreläsa om När blir värdering diskriminering. Förutom Hanna Gerdes medverkar även..

Read More...

Tisdagsträff med Hanna Gerdes

Ett samtal med människorätts- och folkrättsjuristen Hanna Gerdes

Diskriminering är inte ..

Read More...

Mötesplats Social Innovation vill främja sociala innovationer som samhällskraft i genomförandet av Agenda 2030. För att uppnå detta krävs

möten mellan aktörer från olika samhällssektorer för
kunskapsdelning och på sikt även samverkan mellan aktörerna.
..

Read More...

Hanna and Goliath fortbildar chefer i Uppsala kommun om diskrimineringslagen

Den 26 mars genomför Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen för chefer inom Uppsala kommun. Utbildningen är en del av ett pilotprojekt i flera steg som innehåller både digital föreläsning o..

Read More...

Den 25 mars fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland om Barnkonventionen med särskild fördjupning kring barnets rätt till delaktighet.

Bakgrund:

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath..

Read More...

För att kunna förändra måste man synliggöra. För att kunna utvecklas behöver man kunskap. Så tänkte Hanna and Goliath tillsammans med Implement Diversity när vi skapade Jämquiz.

Jämquiz är en kostnadsfri sajt med frågesporter om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättighe..

Read More...

Den 23 februari anordnade Fonden för mänskliga rättigheter en erfarenhetsinsamling och workshop som samlade svenska civilsamhällesorganisationer för att dela kunskap och erfarenheter kring arbete med resolution 1325. Hanna and Goliath fick i uppdrag att leda,..

Read More...

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Femte tillfället äger rum den 4 februari och har fokus på Barnkonventionen och principen om delaktig och rätten att bli hörd.

Ut..

Read More...

Den 2 februari fortbildar Hanna and Goliath på Vetenskapsrådet om diskrimineringslagen.

Om fortbildningen "När värdering blir diskriminering"

Vad är diskriminering och kan man råka diskriminera för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika och var gäller enligt lage..

Read More...

Den 29 januari fortbildar Hanna and Goliath personal på Sveriges Television programdivision om diskrimineringslagen.

Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv
..

Read More...

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Fjärde tillfället äger rum den 22 januari och har fokus på Barnkonventionen och principen om delaktig och ..

Read More...

Den 10 december är Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Dagen instiftades 1950 och datumet valdes för att  allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna  antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Deklarationens 30 artiklar med fokus på medborgerlig..

Read More...

Den 9 december är Hanna and Goliath inbjuden till en virtuellt möte med elever på Internationella Engelska skolan i Liljeholmen.

Hanna and Goliath kommer både fortbilda kring mänskliga rättigheter och berätta mer om arbetet som jurist med fokus på mänskliga rättigheter.

Vad är diskriminering enligt lagen och krävs det någon avsikt för att diskriminera?

Den 8 december medverkar Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Dagens Nyheters Ekonomibilaga där hon intervjuas om diskrimineringslagen.

Utdrag från intervjun:

Vad är diskriminering i juridisk ..

Read More...

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen.

Tredje tillfället äger rum den 4 december och har fokus på Barnkonventionen och principen om ickediskriminering.

Utbildningens syf..

Read More...

Den 3 december är Internationella funktionshinderdagen. Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens med fokus på delaktighet och jämlikhet.

Konferensen består av fem spår – samtliga med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. S..

Read More...

Den 27 november leder Hanna and Goliath den digitala halvdagskonferensen ""How can future workplaces work better for people with disabilities” som anordnas av Nordens välfärdscenter. Konferensen är på engelska.

På webbinariet deltar forskare och exporter från hela Norden bland annat:

Read More...

Den 26 november och den 1 december är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda chefer på SVT kring diskrimineringslagen och arbetsgivaransvaret. Fortbildningen inkluderar en genomgång av bland annat:

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett int..

Read More...

Dialoga Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november FN:s internationella dag för avskaffandet av v..

Read More...

Den 23 november genomförde Hanna and Goliath en digital heldagsutbildning kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och diskrimineringslagen för medarbetare på Umeå kommun.

 

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Andra tillfället äger rum 19 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighete..

Read More...

I mars 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens barnkonventionen.

Torsdagen den 14 november överlämnades utredningen till regeringen. Det är ett omfattande arbete p..

Read More...

Hur blir det med rätten till kultur under pandemin?

Den 12 november anordnar Region Uppsala den regionala kulturkonferensen Rättighetsfrågor och kultur. Konferensen vill öka kunskapen kring mänskliga rättigheter, belysa praktiska exempel och diskutera dessa frågor ur olika perspektiv ino..

Read More...

Facebook, Instagram, WhatsApp, Discord, Snapchat, Tiktok, Mängden av sociala plattformar där barn och unga kan umgås med varandra är oändlig. Nätet finns nästan överallt och är tillgängligt hela tiden. I skolan, på bussen, hemma. Men vad gör barn och unga på sina mobiler, datorer och ..

Read More...

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående. Det handlar både om heterosexuella och homosexuella parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt om barn som upplevt våld i sin familj.

Den vanligaste formen av våld i nära re..

Read More...

Under 2020-2021 genomför Hanna and Goliath en större utbildningsatsning för samtlig personal på Länsstyrelsen i Västra Götaland kring Barnkonventionen. Första tillfället äger rum 6 november.

Utbildningens syfte är att lägga grund för en gemensam kunskapsbas kring barnets rättighet..

Read More...

Helgen den 17-18 oktober 2020 ägde sista avslutades den fjärde omgången av Delaktig, stark och synlig - Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor.

Programmet är en demokratisatsning för att stärka kvinnors rättigheter.

Read More...

Hanna and Goliath utbildar delar av Bildas ledning kring diskrimineringslagen

Den 16 oktober genomförde Hanna and Goliath en fortbildning kring diskrimineringslagen med delar av studieförbundet Bildas ledning.

Vad är diskriminering egentligen och vad för ansvar har vi..

Read More...

 

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Den 13 oktober bjuder Myspeaker p..

Read More...

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme?

Under ..

Read More...

Hur gör man för att få in de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i arbete? Hur ser framtiden ut på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad? Vad för anpassningar kan göra hela skillnaden på arbetsplatsen för en person med ADHD?

Den 5 oktober går konferensen ”Samverkan leder..

Read More...

En ny undersökning visar att hela 43 procent barn och ungdomar undviker skoltoaletten varje vecka. Många elever vittnar om toaletter som saknar lås och papper, en anledning som gör att man inte kan eller vågar använda toan. En skoltoalett används tre gånger så ofta som en vanlig kontors..

Read More...

Hanna and Goliath fortbildar hos Jakobsdals Chaukterier

Den 11 september är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda personal och ledning på Jakobdals Chaukterier kring diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande särbehandli..

Read More...

Hur kan simhallar och badhus stärka barnens rättigheter?

Den 28 maj genomför Hanna and Goliath en digital fortbildning kring barnkonventionen med personal från simhallar i Norrbotten.

Föreläsningen är en del av en slutkonferens som genomförs av Perspektivbyrån.

Om Perspektivbyrå..

Read More...

Nyligen släpptes senaste avsnittet av Anna och Philips Lärarpodcast där Hanna and Goliath medverkar och pratar om Barnkonventionen!

Lyssna gärna här:

Om podden:
..

Read More...

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning?

Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p..

Read More...

RWA Play är en kanal för lärare som startats av Raoul Wallenberg Academy. En verktygslåda för arbete med frågor kring mänskliga rättigheter och civilkurage.

Nyligen blev Hanna and Goliath inbjuden att medverka i en kort film om vikten av förebilder och eget ansvar i arbetet för mänsk..

Read More...

Den 12 mars beslutade Europadomstolen att inte pröva barnmorskan Ellinor Grimmark yrkande att hon fått sina mänskliga rättigheter när hon nekats anställning eftersom hon inte vill utföra aborter med hänvisning till sin tro. Domstolen anser att flera av yrkanden ..

Read More...

Hur ska Amnesty International hålla sig relevant och effektiv i en ständigt föränderlig värld?

Hur kan Amnesty ta ut en riktning som utmanar de system som utgör roten till människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp?

Amnesty håller just nu på att ta fram en ny global stra..

Read More...

Under 2020-2021 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att kompetensutveckla samtlig personal på Fortifikationsverket med fokus på statlig värdegrund och mänskliga rättigheter.

Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett..

Read More...

Barnkonventionen
Den 1 januari blev Barnkonventionen lag i Sverige. Många organisationer arbetar sedan länge aktivt med att förverkliga Barnkonventionens intentioner. En av de är Läsfrämjandeinstitutet.

Läs..

Read More...

Sveriges största talarförmedling- Talarforum - har nominerat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes till priset årets kvinnliga talare i kategorin genombrott.

Hanna and Goliath är enormt glad över detta fina erkända baserat på nöjda kundutvärderingar.

Vinnaren koras den 4 februari..

Read More...

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är medförfattare till boken Barnets rätt. Boken har nu precis kommit ut i en ny utgåva och går att köpa på bland annat Akademibokhandeln och Adlibris.

Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen och dess 4 vägledande pr..

Read More...

I senaste numret av tidningen Världshorisont intervjuas Hanna and Goliath om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Nedan ett utdrag ur artikeln. Läs hela artikeln här.
..

Read More...

Den 7 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Haninge för att forbilda lärare, elevhälsoteam, skolledare och övriga personal kring Barnkonventionen.

Den 30 november 2019 fyllde Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blev konventionen svensk lag.

Vad innebär det för svenska kommun..

Read More...

Den 12 december är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Vetenskapsrådet kring diskrimineringslagen.

När blir värdering diskriminering och vad för ansvar har arbetsgivare att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga fo..

Read More...

Den 6 december är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa om företags sociala ansvar och mänskliga rättigheter hos Lifescience företaget Complyit.

Vad innebär ansvaret för mänskliga rättigheter för läkemedelsindustrin?

Vad innebär ramverket John Ruggies ramverk Respect, Protect..

Read More...

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter?

Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig ti..

Read More...

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det bibliotekens verksamhet?

Den 13 november är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda bibliotekspersonal i Region Kalmar. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer sam..

Read More...

Den 5 november 2019 anordnar Borås Stad sin årliga Integrationsdag.

Detta år är temat Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund. Hanna and Goliath modererar dagen och föreläser om lagens skydd mot åldersdiskriminering.

Läs mer om

Read More...

Den 24 oktober anordnar Länstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten en heldagskonferens om Barnkonventionen som lag, metod och praktik. Hanna and Goliath är inbjuden att föreläsa om barnkonventionen.

Läs mer om programmet nedan:

Vad k..

Read More...

Den 18 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda lärare kring mänskliga rättigheter inom ramen för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Akademin grundades år 2001 av bland an..

Read More...

Den 16 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen för Samordningsförbundet i Roslagen.

Om samordningsförbundet

Samordningsförbundet arbetar med strukturella utmaningar och har i fokus att få sina medlemmar som består av Försäkringskassan, Arbetsf..

Read More...

Varje år arrangerar Sida ett Utvecklingsforum som samlar hundratals aktörer från civilsamhälle, näringsliv, forskning och det offentliga Sverige för att samtala om möjligheter och utmaningar i det svenska biståndet.

Årets Utvecklingsforum äger rum den 14 oktober och temat Jämställdh..

Read More...

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath personalen på Norrlandsfonden kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främs..

Read More...

Den 3 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Fortifikationsverkets regionala konferens utanför Skövde för att fortbilda personal inom drift och teknik kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom..

Read More...

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Den 2 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen p..

Read More...

Den 30 september 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effekti..

Read More...

Helgen den 21-22 september har Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar återträff för sina tidigare deltagare.

Under 2016, 2017 och 2018 har drygt 60 kvinnor från 30-tal olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring led..

Read More...

Den 18-19 september anordnas Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årliga rikskonferens. I år är står Uppsala Kommun som arrangör och fokuset för 2019 är nya möjligheter.

Två dagar fulla med senaste forskningsrönen och med fullt fokus på rätten till utbildning, livslångt lärande och..

Read More...

Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll?

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter i förskolan?

Den 3 och 5 september är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden ..

Read More...

Rätten till kultur - en mänsklig rättighet

Vad innebär det att rätten till kultur och kulturarv är en mänsklig rättigheter?

Hur skyddas rätten till kultur och kulturarv folkrättsligt?

Vad innebär ansvaret att respektera, skydda, främja och uppfylla denna rättighet för det no..

Read More...

Den 30 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Stockholms konstnärliga konsthögskola för att fortbilda lärare och personal kring diskrimineringslagen.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst.

Stockholms konstn..

Read More...

Den 27 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Fortifikationsverkets kommunikationsavdelning för en halvdagsfortbildning kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga ..

Read More...

Den 26 augusti 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effektivi..

Read More...

Facket är en central aktör i kampen för mänskliga rättigheter i världen. Men vad innebär detta för oss i Sverige? Vilka är de mänskliga rättigheterna utöver organisationsfriheten, varför finns de och hur är de relevanta för facket både i och utanför arbetslivet?

Den 22 augusti ..

Read More...

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mäns..

Read More...

Förskoletidningen tipsar i sitt senaste nummer tipsar om JämQuiz - en sajt med frågesporter om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter som bla Hanna and Goliath är initativtagare till. Sajten drivs av Hanna and Goliath tillsammans med Impleme..

Read More...

Den 24 maj anordnar Åre kommun sitt årliga chefsforum. Fokus för forumet är kommunens värdegrundsarbete. Hanna and Goliath är inbjuden för att hålla en heldagsfortbildning och workshop kring mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrund i offentlig verksamhet.

Digitalisering - möjligheter och utmaningar för mänskliga rättigheter

Vi lever i en ny tid. Världen har krympt och kommit mycket närmare. Kommunikation sker så snabbt och på så många olika digitala plattformar att på sekunder fortplantar sig information över hela världen.

I ljus..

Read More...

Den 24 april fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Statens Fastighetsverk och Utrikesdepartementet.

Hanna and Goliath har blivit inbjuden som gästföreläsare för att sätta fokus på mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

Föräldrapenning, sjukpenning, assistansersättning,vab, arbetsskadeersättning. Få myndigheter berör våra liv på ett eller annat sätt som Försäkringskassan.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen.

Hur säkerstäl..

Read More...

Den 4 april föreläser Hanna and Goliath för chefer inom MTR angående diskrimineringslagen.

MTR Nordic AB ingår i den globala MTR-koncernen. MTR har ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att..

Read More...

Hälsa, bostad, utbildning. Hur lever egentligen Sverige upp till dessa och andra centrala ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?

Var femte år skicka Sveriges civilsamhällesorganisationer in en alternativrapport till FN med sin bild av detta.

Den 21 mars höll Hanna and Goliath e..

Read More...

 

Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jä..

Read More...

Idag den 8 mars på internationella kvinnodagen så lanseras JämQuiz 2019!

Är du intresserad av jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter? Eller gillar du helt enkelt bara frågesport? Testa dina kunskaper om jämställdhet.

Du hittar sprillans nya JämQuiz 2019 och tidigare ..

Read More...

Vad har mänskliga rättigheter med byggbranschen att göra?

Den 13 februari föreläste Hanna and Goliath för chefer inom Skanska kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

 

 

Förskoletidningen är en tidning som riktar sig till förskolepedagoger i hela Sverige och kommer ut med sex nummer varje år.

I 2019 års första nummer av Förskoletidningen skriver Hanna and Goliath en krönika om barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet.

 

Den 5 februari 2019 är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) kring diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande för ökad jämställdhet inom transportbranschen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- oc..

Read More...

I det senaste numret av tidningen EXPO intervjuas Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes om sitt arbete och verksamhet.

”Fler och fler upptäcker att de måste eller behöver bli bättre på att förstå vad lagen faktiskt säger. Och Hanna tror på..

Read More...

Den 14 januari 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa  ökad samverkan och effekti..

Read More...

VAD HAR AI MED JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT GÖRA?

Denna snabba teknikutvecklingen har revolutionerat världen. Tack vare teknik får fler människor idag tillgång till utbildning, information, hälsa och fri rörlighet.

Tack vare artificiell intelligens kan fler liv rädd..

Read More...

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vad säger lagen? Vad har arbetsgivare, skolor och högskolor för ansvar? Vad innebär det skärpta reglerna kring förebyggande arbete som trädde i kraft 1 januari 2017?

Den 14 december 2018 fortbildar Hanna and Goliath utred..

Read More...

Idag den 10 december 2018 fyller allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter 70 år.

Det firar Hanna and Goliath genom att tillsammans med Implement Diversity släppa en ny frågesport där du kan testa dina kunskaper om mänskliga rättigheter. Utmana gärna kollegor, dela med vänner..

Read More...

Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? Och ska man alltid behandla alla lika?

Den 21 november är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda bibliotekschefer och bibliotekarier i Kalmar region kring diskrimine..

Read More...

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken?

För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara l..

Read More...

Den 24 oktober mottog Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes priset Diversity Index Awards 2018 vid en ceremoni i Malmös stadshus,

Priset är en utmärkelse som delas ut för  sjätte året i rad till förebilder som arbetar för ett enat Sverige. Priset är dedikerat till en person, föret..

Read More...

I november intervjuades Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Haninge utbildningsförvaltnings tidning Inblick om barnets rättigheter.

I Intervjun lyfter Hanna Gerdes vikten av ökad kunskap kring Barnkonventionen – inte minst i ljuset av att den blir svensk lag 1 januaro 2020..

”V..

Read More...

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 17 oktober, 23 oktober och 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath ombudsmän hos Handels på tre olika orter. Luleå, Göteborg och Nässjö.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett sam..

Read More...

Under 2018 har Hanna and Goliath fått i uppdrag av Region Jönköping att genomföra en kurs kring diskrimineringslagen och verktyg för att hantera rättighetskrockar i kommunal förvaltning. Första kurstillfället äger rum 5 oktober och andra kurstillfället är den 19 oktober.

Kursen rikt..

Read More...

Den 26 september 2018 är Hanna and Goliath inbjuden till Umeå för att fortbilda diakoner inom Svenska Kyrkan kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Hanna and Goliath har tidigare varit medförfattare till boken

Read More...

Den 20 till 23 september befinner sig Hanna and Goliath i Sankt Petersburg för att fortbilda ryska lärare och pedagoger kring mänskliga rättigheter. Hanna and Goliath är väldigt glad över att ha fått inbjudan till denna viktiga samverkan med en av Sankt Petersburg juridiska institutioner.

DEN 1 JANUARI 2020 BLIR BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG!

Detta är ett viktig steg för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Men vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i Sveriges kommuner?

Den 13 september är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda Haninges Utbildningsf..

Read More...

Den 28 till 30 augusti 2018 är Hanna and Goliath i Warszawa för att fortbilda kring kvinnors rättigheter och Sveriges reformarbete mot ökad jämställdhet. Hanna deltar även i en direktsänd  webbsändning.

Hanna and Goliath kommer under dagar även besöka en organisation som arbetar sä..

Read More...

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igångsin tredje omgång.

Helgen den 25 -26 augusti 2018 skrivs ytterligare en bit historia. Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar drar igång sin tredje omgång. Söktryck..

Read More...

Den 22 augusti 2018 fortbildar Hanna and Goliath skyddsombud hos Handelsanställdas förbund i Karlstad kring diskrimineringslagstiftningen.

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarb..

Read More...

Den 11 juni bjöd Sveriges kultur- och demokratiminister in alla sina myndighetschefer för att diskutera deras ansvar som ledare att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.

Hanna and Goliath ..

Read More...

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med

Read More...

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar hade sin första alumniträff den 26-27 maj 2018.

Under hösten 2016 och 2017 har 40 kvinnor från 20 olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rätti..

Read More...

 

Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ”

I panel ingå..

Read More...

Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen slår fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället, med lika valmöjligheter som andra personer.

Men lever Sverige upp till detta? Har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till..

Read More...

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund och fort
fortbildar då fackförbundets ombudsmän och experter på central nivå.

Under 2018 har Handel..

Read More...

Den 8 mars på internationella kvinnodagen lanseras en helt ny sajt med quiz om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter JÄMQUIZ.

Är du en fena på statistik, nördigt intresserad av jämställdhet eller bara galet förtjust i frågesport? Pröva, spela, dela och tipsa vänner.
..

Read More...

Under våren 2018 genomför världens största ungdomsorganisation - KFUM - en pilotsatsning kring rättighetsbaserat ledarskap.

10 utvalda ledare få från organisation kommer att få gå en fortbildning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbeta för att stärka sitt ledarska..

Read More...

"Hanna Gerdes är människorättsjuristen och författaren som på kort tid blivit en mycket eftertraktad föreläsare. Hanna har en unik förmåga att på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklara när värdering blir diskriminering, vad det innebär att barnkonventionen snart ska bli sv..

Read More...

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Under 2017 så vittnade kvinnor i bransch efter bransch om olika former av övergrepp och kampanjen metoo# skakade Sverige.

Ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande men också för att agera vid incidenter är diskrimin..

Read More...

Barnkonventionen blir svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det din verksamhet?

Hanna and Goliath erbjuder både kortare och längre fortbildningar kring Barnkonventionen.

Kontakta Hanna and Goliath om du vill veta mer.

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är även författa..

Read More...

Hanna and Goliath utvidgar samarbetet med SOS Barnbyar. Den 11 december utbildar Hanna and Goliath personal inom organisationen programverksamhet kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete.

Under 2016 inledde Hanna and Goliath för första gången samarbete me..

Read More...

Den 7 och 8 december besöker Hanna and Goliath Skellefteå och Umeå för att fortbilda kring diskrimineringslagstiftningen, gällande ramverk kring sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Hanna and Goliath är inbjuden att gästföreläsa inom ramen för Perspektivbyråns verksamhet som ..

Read More...

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun.

Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnko..

Read More...

Den 27 november besökte FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Sverige. Hanna and Goliath deltog tillsammans med ett 10tal andra specialinbjudna nordiska representanter vid ett rundabordssamtal med högkommissarien i Lund.

Högkommissarien har under sitt besök även varit årets

Read More...

Den 23 och 24 november äger årets nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor rum. I år  arrangeras den av Södertörns högskola!
Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organi..

Read More...

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det i praktiken?

Måndagen den 20 november - exakt 28 år på dagen sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling - lanserar Barnombudsmannen "Barnrätt i praktiken".

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stö..

Read More...

Mänskliga rättigheter - under hot eller utveckling?

Den 21 november äger den årliga konferensen Mångfald - ja tack! rum i Luleå. Konferensen anordnas av Rättighetscentrum Norrbotten.

Föreläsare är bland annat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes, Europarådets fd kommissionär ..

Read More...

Den 14 november fortbildar Hanna and Goliath på Scouternas personaldagar.

Hanna and Goliath kommer fortbilda alla anställda på Scouterna kring diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft från och med den 1 januari 2017.

Bland annat utökas arbetsgivares ansvar..

Read More...

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än ..

Read More...

Den 11 november gästföreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning hos RBU.

RBU som står för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har funnits sedan 1955. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla po..

Read More...

Den 9-11 november 2017 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Jönköping - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under evenemanget som moderator.

MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideell..

Read More...

Dagen mot Diskriminering Affisch

Byrån mot Diskriminering arrangerar årligen Dagen mot diskriminering - en dag med fokus på mänskliga rättigheter.

I år anordnas dagen på tre orter:

..

Read More...

Nu på onsdag startar Sveriges första sommarskola om CRPD, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Hanna and Goliath är väldigt glad att vara inbjuden som gästföreläsare när studenter, doktorander och forskare från hela landet samlas för att fördjupa sin..

Read More...

Idag kom det första domslutet i Sverige där frågan om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet har prövats.

Tingsrätten i Skaraborg meddelade idag att det rörde sig om diskriminering mot 14-åriga Sebastian när Vara kommun under ett och halvt års tid inte vidtog skäliga å..

Read More...

 

DAGS ATT FIRA!

Denna vecka firar Hanna and Goliath Law Education 1 år.

Hanna and Goliath arbetar med stöd och kunskapshöjning kring internationell rätt ..

Read More...

Den 30 mars och 9 maj samlas jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun för fortbildning kring Barnkonventionen.

Barnrättskonsulterna leder utbildningen och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Du kan läsa mer om fortbildning här.

..

Read More...

Hanna Gerdes intervjuas av Lagen som verktyg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  hur man ska arbeta för att motverka diskriminering och Hanna and Goliaths verksamhet.

Läs hela intervj..

Read More...

Den 10 mars föreläser Hanna and Goliath för  ett 10-tal fackförbund och organisationer om diskrimineringslagstiftningen och de nya bestämmelserna kring aktiva åtgärder.

Arrangör till frukostseminariet är Sensus Studieförbund och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare.

Den 8 mars är internationella kvinnodagen.
En dag med fokus på att alla flickor och kvinnor ska kunna del ta del av utbildning, hälsa, arbete och kultur på lika villkor.
En dag med fokus på rätten till sin egen kropp och att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet utan att behöva va..

Read More...

Sveriges Konstföreningar anordnar i samarbete med Riksutställningar konferensen Konsten att mötas. Hanna and Goliath tycker det är roligt att ha blivit inbjuden att föreläsa om rätten till kultur och hur konst hänger ihop med mänskliga rättigheter.

Vill du läsa mer om konferensen så..

Read More...

Den 13 januari fortbildar Hanna and Goliath för andra gången chefer inom Gävles kultur och fritidsförvaltning. Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra? Vilka juridiska krav ställer detta på oss som förvaltningschefer?  Vad innebär pri..

Read More...

Den 23 november föreläste Hanna and Goliath i Luleå. I samband med detta blev Hanna and Goliaths grundare intervjuad i Norrbottens Kuriren.

Hela intervjun i Norrbottens Kuriren hittar du här.

Den 23 november föreläste Hanna and Goliath i Luleå. I samband med detta blev Hanna and Goliaths grundare intervjuad i P4 Norrbotten. Samtalet fokuserade bland annat på innebörden av rätten till bostad och behovet av ökad juridisk aktivism.

Read More...

I samband med MR-dagarna i Malmö 17 - 19 medverkande Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i programmet P4 Malmöhus. Hanna lyfte att det juridiska skyddet för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin, talade om det egna ansvaret att säga ifrån vid människorättskränkningar oc..

Read More...

De 22 oktober äger andra träffen i mentorskapsprogrammet "Delaktig, stark och synlig" rum.

Fokus för dagen är mänskliga rättigheter, retorik och hur kön framställs i media.

Läs mer om programmet för 22 oktober här: 

Read More...

Idag är Hanna and Goliath Law & Education i Gävle och fortbildar chefer från kultur och fritidsförvaltning.

Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra?

Är du också intresserad av att veta mer så hör av dig till Hanna and Goliath ..

Read More...

Den 13- 14 oktober kommer Hanna and Goliath delta i ett specialistseminarium kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Academy of European Law  i Trier, Tyskland.

Hanna and Goliath samarbetar under hösten 2016 med Myndigheten för delaktighet och arbetar i..

Read More...

Den 27 september fortbildar Hanna and Goliath personal från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Fortbildningens fokus är mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftningen och ickediskrimineringsprincipens i såväl svensk som internationell rätt. Hur förverkligas mänskliga rättigheter..

Read More...

Den 8 september och den 20 september kompetensutveckla Hanna and Goliath ledare i olika trossamfund kring mänskliga rättigheter och religionsfrihetens juridiska gränsdragningar.

 

Den 27 augusti är Raoul Wallenberg dagen.

Raoul Wallenberg räddade tiotusentals medmänniskor undan Förintelsen och visade att en människa kan göra stor skillnad.

Raoul Wallenbergs dag är en dag då kommuner,skolor och organisationer runt om i landet sätter fokus på mänskl..

Read More...

Hanna and Goliath Law & Education has been contracted to hold human rights training for participants in the UNSCR 1325 Women, Peace and Security program. The principle aim of the programme is increasing women’s influence and participation in political processes and the recognition of the spe..

Read More...