Flowers

Agenda 2030

Föreställ dig en värld där ingen lämnas utanför. En värld där varje människa har möjlighet att inkluderas ekonomiskt, socialt och politiskt på lika villkor.

The Sustainable Development Goals (SDG) är ett globalt politiskt åtagande att försöka skapa en sådan värld. På svenska benämns SDG ofta som Agenda 2030.

2015 antog världens ledare en ny global utvecklingsagenda för att skapa en mer hållbar värld till 2030.

Dagordningen innehåller 17 mål och 169 delmål. Många av målen i Agenda 2030 handlar i praktiken om att förverkliga mänskliga rättigheter.

För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling behövs därför både politisk vilja och kunskap om vad mänskliga rättigheter innebär.

En ambition med Agenda 2030 är att den ska omfatta alla. Men hur ser vi till att ingen hamnar på efterkälken i praktiken?

Vill du lära dig mer om hållbar utveckling och implementering av mänskliga rättigheter?

Kontakta Hanna och Goliath här.

Läs Hanna och Goliaths tre böcker om hållbar utveckling och funktionshinder här

Eller ladda ner Hanna och Goliaths böcker om målen för hållbar utveckling och rätten till utbildning (SDG 4), rätten att arbeta (SDG 8) och minska ojämlikhet (SDG 10)

Läs om exempel på Hannas utbildningar om hållbar utveckling här.

Behöver du hjälp med att förstå Agenda 2030 ?

Kontakta oss
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning? Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p�..

Läs mer...
Agenda 2030,
Läs mer
logo

Hanna and Goliath modererar Sidas Utvecklingsforum 2019

Varje år arrangerar Sida ett Utvecklingsforum som samlar hundratals aktörer från civilsamhälle, näringsliv, forskning och det offentliga Sverige för att samtala om möjligheter och utmaningar i det svenska biståndet. Årets Utvecklingsforum äger rum den 14 oktober och temat Jämställdh..

Läs mer...
Agenda 2030,
Läs mer
Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Hanna and Goliath fortbildar på Norrlandsfonden

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath personalen på Norrlandsfonden kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter. 1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främs..

Läs mer...
Agenda 2030,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet,
Läs mer
wheelchair L

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mäns..

Läs mer...
Agenda 2030,
Läs mer
Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

  Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jä..

Läs mer...
Agenda 2030,Mänskliga rättigheter,
Läs mer