Flowers

Sustainable development and Agenda 2030

Imagine a world where no one is left out. A world where every human being has the opportunity to be included economically, socially and politically on equal terms.

The Sustainable Development Goals (SDGs) is a global political commitment to try to create jsuch a world. In Swedish the SDGs are often referred to as Agenda 2030.

In 2015, world leaders adopted a new global development agenda to create a more sustainable world by 2030.

The agenda contains 17 goals and 169 sub-goals. Many of the goals in Agenda 2030 are in practice about realizing human rights.

To create long-term sustainable development, therefore, both political will and knowledge of what human rights entail are needed.

An ambition with Agenda 2030 is that it should include everyone. But how do we make sure that no one is left behind in practice?

Do you want to learn more about sustainable development and the implementation of human rights?

Contact Hanna and Goliath here.

Read Hanna and Goliaths three books about sustainable development and disability here

Or download Hanna and Goliaths books on the Sustainable Developlment goals and the right to education (SDG 4), the right to work (SDG 8) and reducing inequality (SDG 10)

Read about example of Hannas trainings on sustainable development here .

Do you need help with understanding the Sustainable development and Agenda 2030 ?

Contact us

Hanna and Goliath möter beslutsfattare från Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia den 11 maj

Den 11 maj är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att fortbilda kring mänskliga rättigheter och jämställdhet inom ramen för två av programmet ”Gender Mainstreaming”.

Read More...

All Latest Work,Equality and a human rights-based approach,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Länsstyrelsen den 28 april

Stockholms Länsstyrelse har ett nätverk för kommunala tjänstepersoner i Stockholms län som arbetar övergripande med rättighetsfrågor, social hållbarhet och rättighetsfrågor inom Agenda 2030.

Den 28 april 2023 är Hanna and G..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna modererar Delaktighetsdagen 2023 den 21 april

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för Delaktighet den årliga Delaktighetsdagen. I år har Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes fått i uppdrag att moderera dagen.

Dagen består av ett fullspäckat program om innehåller..

Read More...
Equality and a human rights-based approach,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna fortbildar om mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och funktionsrätt 20 mars

Den 20 mars 2023 är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring det folkrättsliga aspekter av rätten till hälsa och hur denna rättighet hänger ihop på ett holistiskt sätt med andra mänskliga rättigheter. Vad innebär rätten till häl..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath föreläser om bibliotekens roll i demokratin den 16 mars på Demokratidagen 2023

Den 16 mars samlas ett 100-tal medarbetare från läns och folkbibliotek i Östergötland till Göta Demokratidag.

Om föreläsningen:

Read More...

All Latest Work,Equality and a human rights-based approach,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna modererar Social Innovation Foresight on Human Rights 28 november

Den 28 november anordnar Möteplats Social Innovation sitt internationella forum Social Innovation Foresight. Denna gång är focus på framtiden för mänskliga rättigheter.
Om Social Innovation Foresight on Human Rights:
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath medverkar i intervju den 11 okt

Den 11 oktober är Hanna Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att medverka i innovationspionjären och den flerfaldiga Tedxtalaren Donnie SC Lygonis populära webbsändning om innovation.

Read More...

All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath fortbildar hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati den 26 och 27 september

Den 26 och 27 september är Hanna and Goliath inbjuden av ICLD för att fortbilda policyrådgivare och beslutsfattare från Tanzania, Zambia, Uganda och Zimbabwe om jämställdhet och jämlikhetsreformer i Sverige under de senaste 100 åren.

Read More...

All Latest Work,Equality and a human rights-based approach,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath fortbildar om statlig värdegrund den 30 augusti

Under 2021 och 2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning kring statlig värdegrund och mänskliga rättigheter för Fortifikationsverket.
Samtlig personal hos myndigheten ska fortbildas runt om i landet.
Om satsningen <..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath inleder samarbete med ICLD

Under juni 2022 är Hanna and Goliath in bjuden av ICLD att fortbilda lokala beslutsfattare från Rwanda, Uganda, Ukraina, Indonesien, Namibia och Zambia. Dagen har fokus på svenska jämställdhetsreformer genom tiderna och lagstiftning samt förebyggande arbete bland annat för att att bek�..

Read More...
All Latest Work,Equality and a human rights-based approach,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath fortbildar personal hos Hej Främling

Den 6 maj fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Hej Främling om social hållbarhet och mänskliga rättigheter..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Läs Hanna Gerdes krönika i Tidningen Impuls

”Idag är globala politiska åtaganden som Agenda 2030 på allas läppar med löften om att ingen ska lämnas utanför. Men hur säkerställer vi i praktiken att detta blir mer än läpparnas bekännelse?” I det senaste numret av Tidningen Impuls skriver Hanna and Goliaths grundare Hanna Ge..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning? Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p�..

Read More...
All Latest Work,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
logo

Hanna and Goliath modererar Sidas Utvecklingsforum 2019

Varje år arrangerar Sida ett Utvecklingsforum som samlar hundratals aktörer från civilsamhälle, näringsliv, forskning och det offentliga Sverige för att samtala om möjligheter och utmaningar i det svenska biståndet. Årets Utvecklingsforum äger rum den 14 oktober och temat Jämställdh..

Read More...
All Latest Work,Equality and a human rights-based approach,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Hanna and Goliath fortbildar på Norrlandsfonden

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath personalen på Norrlandsfonden kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter. 1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främs..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
wheelchair L

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mäns..

Read More...
All Latest Work,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhe..

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Rights of persons with disabilities,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
Hanna BUILDER_M

Hanna and Goliath fortbildar om social hållbarhet och mänskliga rättigheter hos Skanska

Vad har mänskliga rättigheter med byggbranschen att göra? Den 13 februari föreläste Hanna and Goliath för chefer inom Skanska kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.    

Read More...
All Latest Work,Human Rights,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More
Hanna on motobyke-2

Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

  Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus. Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ” I panel ingå..

Read More...
All Latest Work,Children rights,Non-discrimination and the Swedish Discrimination Act,Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning? Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p�..

Read More...
Sustainable development and Agenda 2030,
Read More

Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning? Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv p�..

Read More...
Sustainable development and Agenda 2030,
Read More