Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning?

Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv på de globala målen.

”Ingen ska lämnas utanför” tar upp mål 4 och rätten till utbildning,  mål 8 och rätten till arbete samt mål 10 och minskad ojämlikhet.

Läs mer och ladda ner skrifterna kostnadsfritt här:

 

Shares