Flowers

Rådgivning och rekommendationer

Mänskliga rättigheter är inte bara åsikter. Mänskliga rättigheter är lagstiftning.

Ibland behöver du hjälp för att förstå hur man tolkar lagstiftning.

Ibland behöver du hjälp för att förstå hur man implementerar lagstiftning.

Ibland behöver du hjälp för att förespråka lagändring och påverka lagstiftare.

Oavsett vilken typ av förändring du vill skapa en förståelse för de tillämpliga rättsliga ramarna är viktigt.

Hanna har stött myndigheter och organisationer med råd och förespråkning angående mänskliga rättigheter i över 15 år.

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Barnets rättigheter
 • Religionsfrihet
 • Yttrandefrihet
 • Kvinnors rättigheter
 • Minoritets rättigheter
 • Rätten till utbildning
 • Rätten till hälsa
 • Diskrimineringslagstiftning
 • Ramverk som gäller för företag och mänskliga rättigheter
 • Rätten till kultur