Om Hanna

Hanna är en erfaren människorättsjurist som har arbetat med implementering av mänskliga rättigheter i över 25 år. Hanna har under sitt yrkesliv arbetat som sakkunnig och rådgivare hos både internationella organisationer, svenska regeringen, statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

Hanna har fortbildat drygt 20 000 personer under sin yrkeskarriär och modererat 100-tals konferenser, seminarium och panelsamtal. Hanna är författare till åtta böcker och skrifter med fokus på mänskliga rättigheter och har skrivit flertalet metodmaterial.

Hanna talar svenska, engelska och polska flytande och behärskar även spanska som arbetsspråk.

Flowers

Om Goliath

David och Goliath är en berättelse om hur en ung pojke lyckas besegra en jättelik, brutal och erfaren krigare. Med tiden har berättelsen kommit att symbolisera hur vanliga människor kan åstadkomma fantastiska saker, övervinna stora hinder och förändra historien.

Berättelsen om David och Goliath missförstås ofta som en berättelse om tur. Men Davids seger över Goliath hade inget med tur att göra. David lyckades besegra Goliath tack var rätt förberedelser, rätt verktyg och gedigen kunskap om hur verktygen skulle användas. Goliath hade en gigantisk rustning, men David var helt utan. Det gjorde honom snabb och smidig. Han visste hur han skulle använda sin slunga och frambringa den kraft som behövdes för att fälla den store jätten.

Vem är då dagens Goliath? I dagens verklighet är Goliath sällan en fråga om vem men desto mer ofta istället en fråga om vad! Vi stöter ofta på Goliath i våra liv. För Hanna and Goliath Law & Education är Goliath alla de hinder och strukturer som står i vägen för samhällets eller en organisations möjlighet att nå sin fulla potential.

Goliath är en metafor för diskriminering, exkludering, bristande delaktighet, brist på möjlighet till ansvarsutkrävande och brist på kunskap om hur man drar nytta av sina rättigheter. För att kunna utmana Goliath behöver du både de rätta verktygen och kunskap om hur du använder dem. Det är Hanna and Goliath Law & Educations vision att kunna hjälpa dig på den resan.

Läs mer här om tidigare uppdrag