Flowers

Metoder och material

Att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv innebär att ha mänskliga rättigheter både som metod och mål.

Det innebär att göra lagstiftning och kunskap om rättigheter tillgänglig för alla.

Det innefattar att säkerställa så att kunskap och information förmedlas på ett enkelt, praktiskt och tillgängligt sätt.

Hanna and Goliath Law & Education ger hjälp med:

  • Böcker och rapporter på olika ämnen inom mänskliga rättigheter
  • Handböcker och metodmaterial
  • E-learning och digitala fortbildningar kring mänskliga rättigheter