Flowers

Föreläsning och fortbildning

Hanna har utbildat mer än 20 000 ledare, chefer, beslutsfattare, medarbetare och förtroendevalda i Sverige och internationellt inom ett brett spektrum av frågor inom mänskliga rättigheter. Hanna skräddarsyr all utbildning efter dina behov och nedan hittar du exempel på några ämnen som Hanna and Goliath fortbildar frekvent inom.