Flowers

Funktionsrätt

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mänskliga rättigheter.

2006 antogs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen är resultatet av en lång kamp som har förts av personer med funktionsnedsättning och beskrivs ofta som en självständighetsförklaring av världens största minoritetsgrupp.

Funktionsnedsättning definieras i den svenska diskrimineringslagen som en persons nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Ett funktionshinder däremot är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär i relation till den omgivande miljön.

Att anlägga ett funktionshinderperspektiv innebär att arbeta utifrån insikten att även personer med olika former av funktionsnedsättningar har rätt att få likvärdig tillgång till samtliga mänskliga rättigheter.

Det innebär att man måste identifiera och åtgärda de hinder som finns för full delaktighet – oavsett om dessa hinder handlar om strukturer, resurser eller den omgivande miljön. Ett funktionshinderperspektiv innebär att fokus ligger på vad som behöver utvecklas och förändras i samhället för att skapa full delaktighet.

Drygt var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Att inte tillämpa ett funktionshinderperspektiv i arbetet att säkerställa mänskliga rättigheter innebär att stora delar av befolkningen lämnas utanför.

Hanna and Goliath har 25 års erfarenhet av arbete med funktionsrättsfrågor – både internationellt och Sverige.

Vill du veta mer om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Kontakta Hanna och Goliath.

Läs Hannas böcker om hållbar utveckling och funktionshinders rättigheter.

Läs intervju med Hanna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Hannas tidigare utbildningar och arbete kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning nedan.

Behöver du hjälp med att förstå funktionsrätt?

Kontakta oss

Hanna Gerdes föreläser om diskrimineringslagen hos Stockholms Dövas Förening den 26 januari

Föreställ dig att du blir fast i en hiss. Du ringer på nödknappen men du vet inte om den funkar och om det är någon som hör ditt nödrop. Du hör själv inte nödsignalen och tiden går utan att någon verkar komma. I hissen finns en högtalare. Du ser att lampan bredvid blinkar rött…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath föreläser för branschrådet hos Handelsanställdas förbund den 22 november

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 22 november fortbildar Hanna and Goliath branschrådet hos Handels i Stockholm om diskrimineringslagen. Bakgrund: Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath föreläser hos Stockholms Dövas Förening 17 oktober

Varför är rätten till teckenspråk genom hela livet en grundläggande rättighetsfråga? Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger dom ihop samt med Stockholms Dövas Förenings arbete? Den 17 oktober föreläser Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes hos Stockholms Dövas förening…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Funktionsrätt Stockholm den 11 oktober

Den 11 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring mänskliga rättigheter och funktionsrätt. Vad innebär fatt ha ett holistiskt perspektiv på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen, hur skyddas de och…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen på Stockholms konstnärliga högskola den 23 augusti

Den 23 augusti höll Hanna and Goliath en heldagsutbildning på Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med psykologen Hanna Walleensten och lektorn Anna Adeniji. En heldag med psykologiska, organisatoriska, historiska och juridiska aspekter på mänskliga rättigheter och hur vi skapar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna modererar Delaktighetsdagen 2023 den 21 april

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för Delaktighet den årliga Delaktighetsdagen. I år har Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes fått i uppdrag att moderera dagen. Dagen består av ett fullspäckat program om innehåller bland annat punkter som: Hur kan FN:s konvention om…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Jämställdhet,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna fortbildar om mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och funktionsrätt 20 mars

Den 20 mars 2023 är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring det folkrättsliga aspekter av rätten till hälsa och hur denna rättighet hänger ihop på ett holistiskt sätt med andra mänskliga rättigheter. Vad innebär rätten till hälsa…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Riksdagsseminarium om rapporten Föräldrar på (o)lika villkor den 8 december

Den 8 december arrangerade Funktionsrätt Sverige och RFSU ett riksdagsseminarium om rapporten föräldraskap på (o)lika villkor som Hanna Goliaths grundare Hanna Gerdes är författare till. Under seminariet presenterades slutsatser och rekommendationer från rapporten. Därefter följde ett…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,
Läs mer

Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes. Rapporten som bygger på ett 30-tal intervjuer med personer som har funktionsnedsättning som beskriver sina…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Försäkringskassan 2 december

Den 2 december är Hanna and Goliath inbjuden till Försäkringskassan för att fortbilda ett 100-tal medarbetare kring diskrimineringslagen. Utbildningen är interaktiv och digital. Fokuset för fortbildning är När blir värdering diskriminering är en fördjupning kring: Diskrimineringsskyddets…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar konferens för Nordens Välfärdscenter 26 oktober

Norden Välfärdscenter är en institution under Nordiska Ministerrådet. Den 26 oktober anordnar Nordens Välfärdscenter ett halvdagswebbinarium  med fokus på brukarinflytande i den nordiska regionen. Brukarinflytande är centralt både för att brukaren ska kunna få inflytande över sociala…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna fortbildar personal på AllBright Stiftelsen den 28 september

Den 28 september är Hanna and Goliath inbjuden av AllBrights Stiftelsen för att fortbilda kring diskrimineringslagen med särskilt fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning och intersektionella perspektiv på jämställhet. Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Jämställdhet,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath genomför studie kring föräldraskap och funktionsnedsättning

Under maj och juni månad genomför Hanna and Goliath nästan 20 djupintervjuer med 28 personer kring föräldraskap och funktionsnedsättning. Under våren 2022 inledde Hanna and Goliath Law & Education ett samarbete med Funktionsrätt Sverige. I tidigare kartläggningar som genomförts…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen 7 april

Den 7 april fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet. Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under 2020-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Läs Hanna Gerdes krönika i Tidningen Impuls

”Idag är globala politiska åtaganden som Agenda 2030 på allas läppar med löften om att ingen ska lämnas utanför. Men hur säkerställer vi i praktiken att detta blir mer än läpparnas bekännelse?” I det senaste numret av Tidningen Impuls skriver Hanna and Goliaths grundare Hanna…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna and Goliath inleder samarbete med Funktionsrätt Sverige

Under 2022 inleder Hanna and Goliath Law & Education ett samarbete med Funktionsrätt Sverige. I kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätts utan någon annan anledning…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen "Samverkan leder till arbete"

Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen "Samverkan leder till arbete"

Hur gör man för att få in de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i arbete? Hur ser framtiden ut på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad? Vad för anpassningar kan göra hela skillnaden på arbetsplatsen för en person med ADHD? Den 5 oktober går konferensen ”Samverkan leder…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Jämställdhet,
Läs mer
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de globala målen

Hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför? Vad krävs för att öka jämlikheten och uppfylla rätten till en inkluderande utbildning och rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning? Hanna and Goliath är författare till tre skrifterna om ett funktionshinderperspektiv…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer
Lärvux rikskonferens

Hanna and Goliath modererar tvådagarskonferens i Uppsala

Den 18-19 september anordnas Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årliga rikskonferens. I år är står Uppsala Kommun som arrangör och fokuset för 2019 är nya möjligheter. Två dagar fulla med senaste forskningsrönen och med fullt fokus på rätten till utbildning, livslångt lärande och…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
wheelchair L

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer
Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

  Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer
library small

Hanna föreläser för Regionförbundet och Regionbiblioteket i Kalmar

Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? Och ska man alltid behandla alla lika? Den 21 november är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda bibliotekschefer och bibliotekarier i Kalmar region kring diskrimineringslagstiftningen…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,
Läs mer
wheelchair L

Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte. Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med 6 riksförbund från svenska funktionshinderrörelsen. Lika Unik engagerar sig i flera strukturella och strategiskt politiska frågor…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
images

Hanna and Goliath modererar konferens om LSS och rätten till självbestämmande

Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen slår fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället, med lika valmöjligheter som andra personer. Men lever Sverige upp till detta? Har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,
Läs mer
Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Den 11 november gästföreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning hos RBU. RBU som står för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har funnits sedan 1955. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath intervjuas av Lagen som verktyg

Hanna Gerdes intervjuas av Lagen som verktyg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  hur man ska arbeta för att motverka diskriminering och Hanna and Goliaths verksamhet. Läs hela intervjun här.

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath deltar i specialistseminarium i Tyskland

Den 13- 14 oktober kommer Hanna and Goliath delta i ett specialistseminarium kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Academy of European Law  i Trier, Tyskland. Hanna and Goliath samarbetar under hösten 2016 med Myndigheten för delaktighet och arbetar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer