Hanna modererar internationell konferens den 12 maj

Den 12 maj anordnar Diskrimineringsombudsmannen en internationell konferens inom ramen för Sveriges EU ordförandeskap om hur data och statistik kan användas för att bekämpa diskriminering. Under dagen deltar 300 deltagare från 135 organisationer och 28 länder. Hanna and Goliaths grundare…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,
Läs mer

Hanna modererar Delaktighetsdagen 2023 den 21 april

Fredag den 21 april arrangerar Myndigheten för Delaktighet den årliga Delaktighetsdagen. I år har Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes fått i uppdrag att moderera dagen. Dagen består av ett fullspäckat program om innehåller bland annat punkter som: Hur kan FN:s konvention om…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna and Goliath leder Trygghetskonferensen 2023 i Luleå 22-23 mars

Den 22-23 mars anordnad Trygghetskonferensen 2023 i Luleå. Konferensen arrangeras av Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner och Rättighetscentrum Norrbotten. I år är temat ”Tillit i en orolig tid” och Hanna and Goliath har fått i uppdrag att leda och moderera konferensen. Om…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna modererar samtal om unga, fred och säkerhet 7 december

Den 7 december anordnar Mötesplats Social Innovation nätverksträff med fokus på fredliga samhällen och unga. Träffen leds av Hanna Gerdes och talare är bland annat : Julius Kramer, FNs rådgivare inom Unga, fred och säkerhet Sarah Dolah, Fryshuset Sakariya Hirsi, Kollektiv Sorg Helamalmö Inbjudan: I…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna modererar Social Innovation Foresight on Human Rights 28 november

Den 28 november anordnar Möteplats Social Innovation sitt internationella forum Social Innovation Foresight. Denna gång är focus på framtiden för mänskliga rättigheter. Om Social Innovation Foresight on Human Rights: What structural trends and challenges does the law…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar konferens för Nordens Välfärdscenter 26 oktober

Norden Välfärdscenter är en institution under Nordiska Ministerrådet. Den 26 oktober anordnar Nordens Välfärdscenter ett halvdagswebbinarium  med fokus på brukarinflytande i den nordiska regionen. Brukarinflytande är centralt både för att brukaren ska kunna få inflytande över sociala…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar poliskonferens den 19 - 20 oktober

Den 19-20 oktober anordnar polisens Nationella operativa avdelning (NOA) en internkonferens med fokus på internetrelaterade sexualbrott mot barn. Hanna and Goliath har fått i uppdrag att leda denna angelägna konferens med fokus på barnets rättigheter. Deltar gör 200 av de polisanställda…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna leder webbinarium om regionala människorättsinstitutioner, fred och säkerhet 15 juni

Den 15 juni lanserar Fonden för mänskliga rättigheter sin nya skrift The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe – with a comment on the invasion of Ukraine. I samband med det anordnas även ett webbinarium som Hanna and Goliath fått i uppdrag att leda.…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder samtal om Unga i demokratin 25 mars

Sverige har firat 100 år som en demokrati och sedan 1989 får alla vuxna över 18 år rösta, men hur kan vi möjliggöra så att även unga kan påverka samhället utifrån de frågor som berör dem? Hur kan vi främja ungas sociala innovationer i enlighet med Barnkonventionen? Vilka goda exempel…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder barnrättswebbinarium om Rättvisare fritid 8 december

Många barn och unga vittnar om att de vill röra sig mer men inte får jämlika möjligheter. I synnerhet barn med funktionsnedsättning, flickor och barn får socioekonomiskt svaga förhållanden saknar i högre utsträckning jämlik tillgång till lek, fritid och rörelse. Den 8 december anordnar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna leder människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin

Den 27 oktober leder Hanna and Goliath den digitala människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin. Konferensen fokus är coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna leder Herrljungas dag för mänskliga rättigheter den 6 oktober

Den 6 oktober anordnar Herrljunga kommun en heldagskonferens för förtroendevalda, chefer och strateger i Herrljunga kommun om mänskliga rättigheter. Hanna Goliaths grundare har fått i uppdrag att leda konferensen och samtalen under dagen. För ett år sedan initierade Herrljungas kommundirektör…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna leder Borås Integrationsdag den 28 oktober

Den 28 oktober leder Hanna and Goliaths grundare - Hanna Gerdes - Borås Integrationsdag som anordnas av Borås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. Dagen anordnas varje år och i år har konferensen  har temat Invandring och integration – idag och historiskt.Dagen har fokus…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna anordnas årligen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Barnrättsdagarna är Sveriges största mötesplats med fokus på barnets rättigheter. I år bjuder Barnrättsdagarna på närmare 70 seminarier och ett 20-tal livesända programpunkter från Conventum i Örebro. Temat för…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna leder webbinarium om betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) den 22 september

Den 22 september anordnar Örebro Rättighetscenter ”Demokratisamtalet – ett panelsamtal om förslaget förbud mot rasistiska organisationer”. Vad innebär förslaget? Hur effektiv kommer den föreslagna regleringen bli om det implementeras? Bör något göras angående tillämpningen av…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder samtal när Nerike Pride firar jubileum

Den 15  maj 1971 ägde Sveriges första Prideparad rum i Örebro. Helgen 27-28 augusti är det 50 års jubileum för Pride i Örebro och under helgen ordnas konferensen ”Då, nu och framåt i kampen för hbtqi rättigheter” på årets digitala Pride House. Många spännande talare medverkar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder webbinariet ”Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet”

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting. Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme? Under…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen "Samverkan leder till arbete"

Hanna and Goliath modererar arbetsmarknadskonferensen "Samverkan leder till arbete"

Hur gör man för att få in de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden i arbete? Hur ser framtiden ut på en allt mer digitaliserad arbetsmarknad? Vad för anpassningar kan göra hela skillnaden på arbetsplatsen för en person med ADHD? Den 5 oktober går konferensen ”Samverkan leder…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer
Hanna and Goliath modererar Integrationsdagen i Borås Stad

Hanna and Goliath modererar Integrationsdagen i Borås Stad

Den 5 november 2019 anordnar Borås Stad sin årliga Integrationsdag. Detta år är temat Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund. Hanna and Goliath modererar dagen och föreläser om lagens skydd mot åldersdiskriminering. Läs mer om alla talare och programmet…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
logo

Hanna and Goliath modererar Sidas Utvecklingsforum 2019

Varje år arrangerar Sida ett Utvecklingsforum som samlar hundratals aktörer från civilsamhälle, näringsliv, forskning och det offentliga Sverige för att samtala om möjligheter och utmaningar i det svenska biståndet. Årets Utvecklingsforum äger rum den 14 oktober och temat Jämställdhet…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer
Lärvux rikskonferens

Hanna and Goliath modererar tvådagarskonferens i Uppsala

Den 18-19 september anordnas Riksföreningen Lärvuxpedagogernas årliga rikskonferens. I år är står Uppsala Kommun som arrangör och fokuset för 2019 är nya möjligheter. Två dagar fulla med senaste forskningsrönen och med fullt fokus på rätten till utbildning, livslångt lärande och…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath modererar konferens på Barnkonventionensdag

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken? För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath modererar på Europride åt fackförbundet Unionen

Hanna and Goliath modererar på Europride åt fackförbundet Unionen

I augusti 2018 äger Europride rum i Sverige. Mellan 27 juli och 5 augusti är Stockholm värd för denna stora festival med fokus på mänskliga rättigheter. Den 14 till 19 augusti fortsätter festivalen  i Göteborg. Hanna and Goliath modererar fyra panelsamtal under Europride med…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar seminarium på Järvaveckan

Den 9-17 juni äger Järvaveckan rum på Spånga IP i Stockholm. Järvaveckan skapades för att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Precis som under Almedalsveckan har olika partiet en dag var. Företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds för…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath modererar stormöte för kulturchefer i staten

Hanna and Goliath modererar stormöte för kulturchefer i staten

Den 11 juni bjöd Sveriges kultur- och demokratiminister in alla sina myndighetschefer för att diskutera deras ansvar som ledare att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo. Hanna and Goliath moderera halvdagskonferensen som var full av givande panelsamtal och…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer
Hanna on motobyke-2

Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

  Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus. Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ” I panel ingår…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer
images

Hanna and Goliath modererar konferens om LSS och rätten till självbestämmande

Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen slår fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället, med lika valmöjligheter som andra personer. Men lever Sverige upp till detta? Har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
BILD SÖDERTÖRN

Hanna and Goliath modererar på årets Nationella Lika Villkor konferens för högskolan

Den 23 och 24 november äger årets nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor rum. I år  arrangeras den av Södertörns högskola! Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organisationer med intresse för jämställdhets-…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer
2Vqad7Q7_400x400

Hanna and Goliath modererar lansering hos Barnombudsmannen

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det i praktiken? Måndagen den 20 november - exakt 28 år på dagen sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling - lanserar Barnombudsmannen "Barnrätt i praktiken". Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar på MR-dagarna

Den 9-11 november 2017 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Jönköping - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under evenemanget som moderator. MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar Dagen mot Diskriminering på tre orter i Östergötland

Dagen mot Diskriminering Affisch Byrån mot Diskriminering arrangerar årligen Dagen mot diskriminering - en dag med fokus på mänskliga rättigheter. I år anordnas dagen på tre orter: Norrköping: 11 oktober kl 09.45-12.45 Sessionssalen, Rosen Finspång: 17 oktober kl 10.00-13.00 Sessionssalen,…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar konferens med fokus på mänskliga rättigheter i Gävle

Den 31 mars gästföreläser och modererar Hanna and Goliath en stor konferens som anordnas av Gävle kommuns med fokus på mänskliga rättigheter och arbetet mot diskriminering. Konferensen riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner, aktörer i civilsamhället, studenter och andra intresserade. Läs…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath på MR-dagarna

Den 17 -19 november 2016 äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Malmö - MR-dagarna. Hanna and Goliath medverkar under hela evenemanget och modererar flera debatter och panelsamtal. MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är en mötesplats för praktiker, forskare,…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer