Hanna leder webbinarium om betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) den 22 september

Den 22 september anordnar Örebro Rättighetscenter ”Demokratisamtalet – ett panelsamtal om förslaget förbud mot rasistiska organisationer”.
Vad innebär förslaget? Hur effektiv kommer den föreslagna regleringen bli om det implementeras? Bör något göras angående tillämpningen av demonstrationsrätten? Hur hanterar utredningen frågan om hot och hat på nätet?
Hanna and Goliaths grundare leder samtalet och medverkar gör bland annat:
Per Hydén – verksamhetschef Agera Värmland
Daniel Poohl – journalist, vd och ansvarig utgivare för tidskriften Expo.
Ida Karkiainen –parlamentariker (S) som suttit i kommitteen
Martin Szydlowski – jurist och ombud för Judiska Församlingens överklagande av Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd 2017

Shares