Hanna Gerdes talar om rättighetsutmaningar i en föränderlig värld på Rädda Barnens verksamhetskonferens den 10 november

Den 10 november är Hanna Gerdes inbjuden till att framtidspana på Rädda Barnens stora verksamhetskonferens. Fokus är rättighetsutmaningar i en förändering tid och Hanna Gerdes talar om barnets rättigheter med fokus på tre huvudspår: Demokratins utveckling och barnets rättigheter AI…

Läs mer...
Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,
Läs mer