Hanna Gerdes talar om rättighetsutmaningar i en föränderlig värld på Rädda Barnens verksamhetskonferens den 10 november

Den 10 november är Hanna Gerdes inbjuden till att framtidspana på Rädda Barnens stora verksamhetskonferens. Fokus är rättighetsutmaningar i en förändering tid och Hanna Gerdes talar om barnets rättigheter med fokus på tre huvudspår:

Demokratins utveckling och barnets rättigheter

AI och barnets rättigheter

Vilka barn menar vi – om ickediskriminering, inkludering och barnets rättigheter.

Shares