Riksdagsseminarium om rapporten Föräldrar på (o)lika villkor den 8 december

Den 8 december arrangerade Funktionsrätt Sverige och RFSU ett riksdagsseminarium om rapporten föräldraskap på (o)lika villkor som Hanna Goliaths grundare Hanna Gerdes är författare till. Under seminariet presenterades slutsatser och rekommendationer från rapporten. Därefter följde ett…

Läs mer...
Diskrimineringslagen,
Läs mer