Flowers

Barnkonventionen

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter och skyddas både i internationell rätt och i svensk lag.

Barnkonventionen är ett juridiskt bindande internationellt avtal och sedan 2020 är barnkonventionen även svensk lag.

Barnkonventionen innebär ett juridiskt skydd för varje barn. Den innebär även ett ansvar för vuxna och det offentliga Sverige att garantera en stor mängd medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för varje barn.

Dessa rättigheter inkluderar till exempel barns rätt till ett liv fritt från våld, en rätt till jämlik utbildning, en skälig levnadsstandard och rätt till lek, fritid och kultur.

Hur gör man då det på bästa sätt? Vad innebär att respektera, skydda, främja och uppfylla Barnkonventionen i praktiken? Vad krävs för att leva upp till de åtagande som lagen kräver?

Att arbeta med ett barnrättsbaserat förhållningssätt innebär bland annat att ha med barns rättigheter både som mål och verktyg i allt vi gör. Det kräver även en insikt kring att  Barnkonventionen är en holistisk ram där alla rättigheter förstärker varandra.

Att förstå innebörden av ansvaret för alla dessa olika rättigheter kan dock  ibland kännas klurigt. Hur ska man tänka och hur ska man prioritera?

Då kan det vara extra bra att känna till att konventionen har  fyra principer  som ska vara vägledande i allt arbete med barnets rättigheter. Dessa är principen om icke-diskriminering, principen om barnets bästa, rätten till liv och personlig utveckling samt rätten för varje barn att vara delaktigt, yttra sina åsikter och få de beaktade.

Är du intresserad av att lära dig mer om vad dessa principer innebär, vad det innebär att Barnkonventionen är lag och hur du kan arbeta barnrättsbaserat och enligt det ansvar barnkonventionen ålägger i din organisation?

Lyssna på Podcasts med Hanna och Goliaths angående barnkonventionen här och här .

Läs intervju med Hanna Gerdes.

Köp Hannas bok om barnkonventionen här

Läs om Hannas tidigare utbildningar och kunder nedan.

Kontakta Hanna och Goliaths för fler workshops, utbildningar och föreläsningar här .

Behöver du hjälp med att förstå barnkonventionen?

Kontakta oss

Ny rapport baserad på barns egna röster om livet på nätet skriven av Hanna Gerdes

När frågade du sist ett barn i din närhet ”Hur var det på nätet idag?” Barns vardag och verklighet i Sverige är idag i stor utsträckning digital. Mängden av sociala plattformar där barn kan umgås och inhämta information är oändlig. Den digitala miljön är ovärderlig för att…

Läs mer...
Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna Gerdes talar om rättighetsutmaningar i en föränderlig värld på Rädda Barnens verksamhetskonferens den 10 november

Den 10 november är Hanna Gerdes inbjuden till att framtidspana på Rädda Barnens stora verksamhetskonferens. Fokus är rättighetsutmaningar i en förändering tid och Hanna Gerdes talar om barnets rättigheter med fokus på tre huvudspår: Demokratins utveckling och barnets rättigheter AI…

Läs mer...
Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,
Läs mer

Hanna and Goliath inleder samarbete med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Inom ramen för Plan Internationals arbete i Sverige så genomförs nu en undersökning med hjälp av Kantar Sifo om barns trygghet på nätet Hanna and Goliath…

Läs mer...
Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar på Rudbecks gymnasium om Barnkonventionen den 15 augusti

Den 15 augusti 2023 är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att fortbilda lärare och skolpersonal på Rudbecks gymnasium om Barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Fokus för utbildningstillfället är en  genomgång av: Vilka rättigheter är det som skyddas av…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath utbildar om Barnkonventionen hos Länsstyrelsen den 25 januari

Den 25 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Länsstyrelsen i Stockholm för att fortbilda Djurskyddsenheten kring barnkonventionen och prövning av barnets bästa i relation till djurskyddsarbete. Bakgrund Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath modererar poliskonferens den 19 - 20 oktober

Den 19-20 oktober anordnar polisens Nationella operativa avdelning (NOA) en internkonferens med fokus på internetrelaterade sexualbrott mot barn. Hanna and Goliath har fått i uppdrag att leda denna angelägna konferens med fokus på barnets rättigheter. Deltar gör 200 av de polisanställda…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen hos Länsstyrelsen 6 okt

Den 6 oktober fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och genomför en workshop för enheten för naturskötsel med ansvar för naturreservat. Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen den 5 maj

Den 5 maj  fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och prövning av barnets bästa. Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under 2020-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen 7 april

Den 7 april fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet. Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under 2020-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder samtal om Unga i demokratin 25 mars

Sverige har firat 100 år som en demokrati och sedan 1989 får alla vuxna över 18 år rösta, men hur kan vi möjliggöra så att även unga kan påverka samhället utifrån de frågor som berör dem? Hur kan vi främja ungas sociala innovationer i enlighet med Barnkonventionen? Vilka goda exempel…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv. Under 2022-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Stockholm. Bakgrund Den 1 januari 2020…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath inleder samarbete med Funktionsrätt Sverige

Under 2022 inleder Hanna and Goliath Law & Education ett samarbete med Funktionsrätt Sverige. I kartläggningar som genomförts av Funktionsrätt Sverige har det framkommit att flera personer med funktionsnedsättning upplever att deras föräldraskap ifrågasätts utan någon annan anledning…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar kring barnkonventionen och samhällsbyggnad den 1 februari

Cykelvägar. Naturområden. Parker. Lekplatser. Skolgårdar. Centrum. Ombyggnationer. Nya bostadsområden. Vem bygger vi för när vi bygger? Hur säkerställer vi ett barnrättsperspektiv i all samhällsplanering? Den 1 februari 2022 genomför Hanna and Goliath en workshop med planhandläggare…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder barnrättswebbinarium om Rättvisare fritid 8 december

Många barn och unga vittnar om att de vill röra sig mer men inte får jämlika möjligheter. I synnerhet barn med funktionsnedsättning, flickor och barn får socioekonomiskt svaga förhållanden saknar i högre utsträckning jämlik tillgång till lek, fritid och rörelse. Den 8 december anordnar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna fortbildar om Barnkonventionen i Trollhättan Stad den 10 november

Den 10 november är Hanna and Goliath inbjuden till personalavdelningen i Trollhättan Stad för att fortbilda kring innebörden av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige. Syfte med fortbildning är att: Få ökad kunskap kring innebörden av att barnkonventionen blir svensk lag Skapa…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna anordnas årligen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Barnrättsdagarna är Sveriges största mötesplats med fokus på barnets rättigheter. I år bjuder Barnrättsdagarna på närmare 70 seminarier och ett 20-tal livesända programpunkter från Conventum i Örebro. Temat för…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder webbinariet ”Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet”

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting. Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme? Under…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

En ny undersökning visar att hela 43 procent barn och ungdomar undviker skoltoaletten varje vecka. Många elever vittnar om toaletter som saknar lås och papper, en anledning som gör att man inte kan eller vågar använda toan. En skoltoalett används tre gånger så ofta som en vanlig kontorstoalett…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen för personal på simhallar i Norrbotten

Hur kan simhallar och badhus stärka barnens rättigheter? Den 28 maj genomför Hanna and Goliath en digital fortbildning kring barnkonventionen med personal från simhallar i Norrbotten. Föreläsningen är en del av en slutkonferens som genomförs av Perspektivbyrån. Om Perspektivbyrån Perspektivbyrån…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath medverkar i Sverigest största lärarpodd

Hanna and Goliath medverkar i Sverigest största lärarpodd

Nyligen släpptes senaste avsnittet av Anna och Philips Lärarpodcast där Hanna and Goliath medverkar och pratar om Barnkonventionen! Lyssna gärna här: Om podden: Anna och Philip är två lärare som för några år sedan startade en podcast som snabbt blivit Sveriges mest lyssnade podd…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Barnkonventionen Den 1 januari blev Barnkonventionen lag i Sverige. Många organisationer arbetar sedan länge aktivt med att förverkliga Barnkonventionens intentioner. En av de är Läsfrämjandeinstitutet. Läsfrämjarinstitutet bedriver läs- och litteraturfrämjande verksamhet för barn…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Helt färsk upplaga av Barnets rätt är nu här!

Helt färsk upplaga av Barnets rätt är nu här!

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är medförfattare till boken Barnets rätt. Boken har nu precis kommit ut i en ny utgåva och går att köpa på bland annat Akademibokhandeln och Adlibris. Barnets rätt ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen och dess 4 vägledande…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliaph копия2

Hanna and Goliath fortbildar Haninges gymnasiepersonal om Barnkonventionen

Den 7 januari är Hanna and Goliath inbjuden till Haninge för att forbilda lärare, elevhälsoteam, skolledare och övriga personal kring Barnkonventionen. Den 30 november 2019 fyllde Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blev konventionen svensk lag. Vad innebär det för svenska kommuner…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath föreläser på konferensen Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter? Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
library small

Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Region Kalmar

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det bibliotekens verksamhet? Den 13 november är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda bibliotekspersonal i Region Kalmar. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer samt…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliaph копия2

Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen i Lycksele

Den 24 oktober anordnar Länstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten en heldagskonferens om Barnkonventionen som lag, metod och praktik. Hanna and Goliath är inbjuden att föreläsa om barnkonventionen. Läs mer om programmet nedan: Vad…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna and Goliaph копия2

Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Haninge kommun

Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll? Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter i förskolan? Den 3 och 5 september är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att fortbilda 900 pedagoger…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hannas-previous-work_2

Barnkonventionen blir svensk lag - vad innebär det för din verksamhet?

Barnkonventionen blir svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det din verksamhet? Hanna and Goliath erbjuder både kortare och längre fortbildningar kring Barnkonventionen. Kontakta Hanna and Goliath om du vill veta mer. Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är även författare…

Läs mer...
Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath skriver krönika i Förskoletidningen

Hanna and Goliath skriver krönika i Förskoletidningen

Förskoletidningen är en tidning som riktar sig till förskolepedagoger i hela Sverige och kommer ut med sex nummer varje år. I 2019 års första nummer av Förskoletidningen skriver Hanna and Goliath en krönika om barnkonventionen och barnets rätt till delaktighet.

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath modererar konferens på Barnkonventionensdag

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken? För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

I november intervjuades Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Haninge utbildningsförvaltnings tidning Inblick om barnets rättigheter. I Intervjun lyfter Hanna Gerdes vikten av ökad kunskap kring Barnkonventionen – inte minst i ljuset av att den blir svensk lag 1 januaro 2020.. ”Vi…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

DEN 1 JANUARI 2020 BLIR BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG! Detta är ett viktig steg för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Men vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i Sveriges kommuner? Den 13 september är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda Haninges Utbildningsförvaltning.…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
wheelchair L

Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte. Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med 6 riksförbund från svenska funktionshinderrörelsen. Lika Unik engagerar sig i flera strukturella och strategiskt politiska frågor…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Funktionsrätt,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Alumniträff för Sveriges första interreligiösa program för kvinnor

Alumniträff för Sveriges första interreligiösa program för kvinnor

Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar hade sin första alumniträff den 26-27 maj 2018. Under hösten 2016 och 2017 har 40 kvinnor från 20 olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rättigheter,…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Jämställdhet,Mänskliga rättigheter,
Läs mer
Hanna on motobyke-2

Hanna and Goliath modererar på bostadskonferens om hållbar utveckling

  Den 4 maj anordnar Hyresgästföreningen och Svenska Kyrkan en stor bostadskonferens med hållbar utveckling i fokus. Hanna and Goliath har fått i uppdrag att moderera panelsamtalet "Hur polariseringen i samhället påverkar våra barns skolgång och välmående? ” I panel ingår…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Diskrimineringslagen,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna and Goliath utvidgar samarbete med SOS Barnbyar

Hanna and Goliath utvidgar samarbetet med SOS Barnbyar. Den 11 december utbildar Hanna and Goliath personal inom organisationen programverksamhet kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete. Under 2016 inledde Hanna and Goliath för första gången samarbete…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar förtroendevalda i Haninge kring Barnkonventionen

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun. Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnkonventionen…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
2Vqad7Q7_400x400

Hanna and Goliath modererar lansering hos Barnombudsmannen

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men vad innebär det i praktiken? Måndagen den 20 november - exakt 28 år på dagen sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling - lanserar Barnombudsmannen "Barnrätt i praktiken". Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer
Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Hanna and Goliath gästföreläser om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning

Den 12 november gästföreläser Hanna and Goliath för rättsombud om mänskliga rättigheter hos FUB. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.FUB går drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,
Läs mer
Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Hanna and Goliath föreläser om rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Den 11 november gästföreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter och rättigheter för barn med funktionsnedsättning hos RBU. RBU som står för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har funnits sedan 1955. RBU arbetar för ett samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Funktionsrätt,
Läs mer

Hanna and Goliath och Barnrättskonsulterna utbildar jurister om Barnkonventionen

Den 9 maj genomför Hanna and Goliath tillsammans med Barnrättskonsulterna del två av en fortbildning kring Barnkonventionen för kommunjurister. Det är jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun som samlas för fortbildning kring innebörden av att Barnkonventionen…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Barnrättskonsulterna och Hanna and Goliath utbildar jurister kring Barnkonventionen

Den 30 mars och 9 maj samlas jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun för fortbildning kring Barnkonventionen. Barnrättskonsulterna leder utbildningen och Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare. Du kan läsa mer om fortbildning här. Välkommen…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar Brynäs IF och UNICEF initierade partnerskapet "En bra start"

Den 25 januari genomför Hanna and Goliath en fortbildning kring barnkonventionen och dess implementering för En bra starts styrgrupp och huvudpartners i Gävle. En bra start är ett av Brynäs IF och UNICEF initierat partnerskap med fokus på det som händer vid sidan av isen.  En bra start arbetar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath fortsätter samarbete med SOS Barnbyar

Under 2016 inledde Hanna and Goliath samarbete med SOS Barnbyar. I november fortbildades organisationens nya personal kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen.  Den 27 januari är tillfälle två i denna tillfällen och fokus kommer vara implementering av rättighetsbaserat arbete i…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer