Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Hanna and Goliath fortbildar hos Läsfrämjandeinstitutet den 23 januari

Barnkonventionen

Den 1 januari blev Barnkonventionen lag i Sverige. Många organisationer arbetar sedan länge aktivt med att förverkliga Barnkonventionens intentioner. En av de är Läsfrämjandeinstitutet.

Läsfrämjarinstitutet bedriver läs- och litteraturfrämjande verksamhet för barn och deras vuxna.

Deras syfte är att stärka demokratin och öka integrationen  i samhället.

Läsfrämjarinstitutet driver Läslandet som är en plats för  för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna.

Hanna and Goliath tycker det är väldigt roligt att den 23 januari vara inbjuden för att fortbilda Läsfrämjandeinstitutets medarbetare.

Fokus för fortbildningen är  att Barnkonventionen nu blir lag och hur detta ytterligare kan stärka arbetet i deras verksamhet.

Shares