Hanna modererar Social Innovation Foresight on Human Rights 28 november

Den 28 november anordnar Möteplats Social Innovation sitt internationella forum Social Innovation Foresight. Denna gång är focus på framtiden för mänskliga rättigheter. Om Social Innovation Foresight on Human Rights: What structural trends and challenges does the law…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,Social hållbarhet och agenda 2030,
Läs mer

Hanna leder webbinarium om regionala människorättsinstitutioner, fred och säkerhet 15 juni

Den 15 juni lanserar Fonden för mänskliga rättigheter sin nya skrift The role of regional human rights institutions and the quest for peace in Europe – with a comment on the invasion of Ukraine. I samband med det anordnas även ett webbinarium som Hanna and Goliath fått i uppdrag att leda.…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder samtal om Unga i demokratin 25 mars

Sverige har firat 100 år som en demokrati och sedan 1989 får alla vuxna över 18 år rösta, men hur kan vi möjliggöra så att även unga kan påverka samhället utifrån de frågor som berör dem? Hur kan vi främja ungas sociala innovationer i enlighet med Barnkonventionen? Vilka goda exempel…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna and Goliath leder barnrättswebbinarium om Rättvisare fritid 8 december

Många barn och unga vittnar om att de vill röra sig mer men inte får jämlika möjligheter. I synnerhet barn med funktionsnedsättning, flickor och barn får socioekonomiskt svaga förhållanden saknar i högre utsträckning jämlik tillgång till lek, fritid och rörelse. Den 8 december anordnar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna leder människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin

Den 27 oktober leder Hanna and Goliath den digitala människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin. Konferensen fokus är coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen hos Statens Fastighetsverk

Den 30 september och 1 oktober anordnas SFV-dagarna för samtliga medarbetare på Statens Fastighetsverk. Temat för SFV-dagarna 2021 är Framtidens arbetsplats. Programmet tar upp olika infallsvinklar och frågor om hur vi kommer att arbeta framöver. Under dagarna är Frida Boisen inbjuden…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer

Hanna leder Borås Integrationsdag den 28 oktober

Den 28 oktober leder Hanna and Goliaths grundare - Hanna Gerdes - Borås Integrationsdag som anordnas av Borås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland. Dagen anordnas varje år och i år har konferensen  har temat Invandring och integration – idag och historiskt.Dagen har fokus…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna anordnas årligen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Barnrättsdagarna är Sveriges största mötesplats med fokus på barnets rättigheter. I år bjuder Barnrättsdagarna på närmare 70 seminarier och ett 20-tal livesända programpunkter från Conventum i Örebro. Temat för…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Barnkonventionen,
Läs mer

Hanna leder webbinarium om betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) den 22 september

Den 22 september anordnar Örebro Rättighetscenter ”Demokratisamtalet – ett panelsamtal om förslaget förbud mot rasistiska organisationer”. Vad innebär förslaget? Hur effektiv kommer den föreslagna regleringen bli om det implementeras? Bör något göras angående tillämpningen av…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Mänskliga rättigheter,
Läs mer

Hanna and Goliath leder samtal när Nerike Pride firar jubileum

Den 15  maj 1971 ägde Sveriges första Prideparad rum i Örebro. Helgen 27-28 augusti är det 50 års jubileum för Pride i Örebro och under helgen ordnas konferensen ”Då, nu och framåt i kampen för hbtqi rättigheter” på årets digitala Pride House. Många spännande talare medverkar…

Läs mer...
Alla senaste arbeten,Diskrimineringslagen,
Läs mer