Hanna and Goliath leder Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna anordnas årligen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset . Barnrättsdagarna är Sveriges största mötesplats med fokus på barnets rättigheter.

I år bjuder Barnrättsdagarna på närmare 70 seminarier och ett 20-tal livesända programpunkter från Conventum i Örebro. Temat för årets dagar är ” barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa”.

 

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes har i år fått i uppgift att moderera och leda livesändningen under Barnrättsdagarna 2021. Hela programmet för dagarna hittar man här och ser nedan.

 

Läs mer om  Hanna and Goliaths arbete med barnets rättigheter här.

Shares