Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen hos Statens Fastighetsverk

Den 30 september och 1 oktober anordnas SFV-dagarna för samtliga medarbetare på Statens Fastighetsverk.

Temat för SFV-dagarna 2021 är Framtidens arbetsplats. Programmet tar upp olika infallsvinklar och frågor om hur vi kommer att arbeta framöver.

Under dagarna är Frida Boisen inbjuden för att tala om ”Den digitala revolutionens möjligheter – så lyckas vi med vårt förändringsarbete och vår digitala resa” samt Hanna Gerdes som talar om ”Så formar vi den framtida arbetsplatsen med tillit, respekt och icke-diskriminering som grundstenar.”

Hanna Gerdes har tidigare genomfört fortbildningar för chefer på Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket.

Om Statens Fastighetsverk

Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet under regeringen.

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer.

Shares