Hanna and Goliath fortbildar chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 30 september 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effektivitet inom och mellan myndigheterna.

Hanna and Goliath har blivit inbjuden som gästföreläsare under en del av utbildningsblocken i programmet som sätter fokus på inkluderande synsätt, mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

Shares