Hanna and Goliath fortbildar chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa  ökad samverkan och effektivitet inom och mellan myndigheterna. Hanna and Goliath har blivit inbjuden som gästföreläsare under en del av utbildningsblocken i programmet som sätter fokus på inkluderande synsätt, mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

Shares