Hanna and Goliath leder barnrättswebbinarium om Rättvisare fritid 8 december

Många barn och unga vittnar om att de vill röra sig mer men inte får jämlika möjligheter. I synnerhet barn med funktionsnedsättning, flickor och barn får socioekonomiskt svaga förhållanden saknar i högre utsträckning jämlik tillgång till lek, fritid och rörelse.

Den 8 december anordnar Mötesplats Social Innovation i samarbete med Parasport Sverige och Generation Pep  webbinariet ”Rättvisare fritid för barn” som Hanna and Goliath fått i uppdrag att leda.

Medverkar gör bland annat forskare och praktiker som:

Kim Wickman, forskare Umeå universitet

Julia Rönnbäck, forskare Malmö universitet

Elisabeth Vansvik, bostadsbolaget Wallenstam AB

Karl Sergel, Uddevalla Esporthall

Siri Morawski, Myndigheten för delaktighet

 

Du kan se en inspelad version av webbinariet här.

Shares