Hanna leder människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin

Den 27 oktober leder Hanna and Goliath den digitala människorättskonferensen Vägen framåt efter pandemin.

Konferensen fokus är coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

Konferensen tillmötesgår ett utbrett behov av att dela kunskaper och erfarenheter om utvecklingen kring samhällets grundläggande värden under och efter coronakrisen. Den är ett steg i arbetet att fördjupa dialog mellan civilsamhället, kommuner, länsstyrelser och andra intresserade aktörer om vägen framåt.

Läs mer om konferensen här.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.

Arrangörer

Konferensens mål och innehåll har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare från svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

 

Preliminärt program

9.00 – 10.30

Inledning

Hanna Gerdes, Moderator, Sven Erik Österberg, Landshövding i Stockholms län, Johann Knigge, Nationell chef, Svenska Röda Korset

Mänskliga rättigheter och pandemin, utgångspunkter

Morten Kjaerum, Direktör Raoul Wallenberginstitutet i Lund, Elena Namli, Professor Uppsala universitet, Caroline Källner, Överintendent (tf), Forum för levande historia, Charlotte Göller, Folkrättsrådgivare, fonden för mänskliga rättigheter

10.30-12.15

Ojämlikheter och pandemin

Del 1: Olga Persson, Förbundsordförande, Unizon, Christina Heilborn, Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Marco Helles, Fortbildare, Forum för levande historia

Del 2: Peter Andersson, kanslichef, SKPF Pensionärerna, Linus Wellander, Utredare, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Lisa Ivarsbacke, Utredare, Barnombudsmannen

Sammanfattning förmiddagen

Hanna Gerdes, Moderator, Rajia Addo, Rapportör, Ramboll

12.15 – 13.00

 

Lunchpaus

13.00 – 16.00

Att leda under kris med mänskliga rättigheter i fokus

Eva Sobotka, Programansvarig, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fredrik Jonsson, Krisberedskapschef och Händelsechef covid 19, samverkan i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jelena Drenjanin, Kommunalråd, Huddinge kommun och Ordförande, Europarådets Governance committee

Metoder och verktyg

Karin Neuhaus, Kanslichef, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, Kitimbwa Sabuni, Projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Örjan Wallin, Krisberedskapsfrågor, Myndigheten för stöd till trossamfund, Jessica Dahlbäck, Utredare, Myndigheten för delaktighet

Tankar om vägen framåt

Hanna Gerdes, Moderator, Rajia Addo, Rapportör, Ramboll , Samt företrädare arbetsgruppen

Shares