Hanna leder Borås Integrationsdag den 28 oktober

Den 28 oktober leder Hanna and Goliaths grundare – Hanna Gerdes – Borås Integrationsdag som anordnas av Borås stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland.

Dagen anordnas varje år och i år har konferensen  har temat Invandring och integration – idag och historiskt.Dagen har fokus  både på då, nu och skåda in i framtiden. Under dagen får vi följa resan som Sverige gjort från ett utvandringland till ett invandringsland och höra mer om hur invandring genom tiderna varit absolut centralt för att utveckla Sverige.

Dagen bjuder på berättelser om hur migration påverkat just Västra Götalandsregionen och djupdykningar i svensk näringslivshistoria med fokus på centrala gestalter som migrerat till Sverige och sen bidragit till att bygga Borås, Göteborg och Sverige.

Under dagen ges även få ökad förståelse för dagens migration – vad orsakar den och hur präglar den vår värld. Dagen ger även viktiga internationella perspektiv på innebörden av demokrati och demografi i kölvattnet av migrationskrisen 2015 samt riktar ljuset mot en av många central integrationsfrågor – en hållbar bostadsmarknaden som motverkar segregation.

Shares