Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

DEN 1 JANUARI 2020 BLIR BARNKONVENTIONEN SVENSK LAG!

Detta är ett viktig steg för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Men vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i Sveriges kommuner?

Den 13 september är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda Haninges Utbildningsförvaltning. Under förmiddagen kommer drygt 150 chefer inom förskola, skola och vuxenutbildning förkovra sig i bland annat:

Barnkonventionen – ett radikalt nya synsätt på barn. Vad innebär det och vad får det för konsekvenser ute i vår kommun?

Vilka rättigheter är det som skyddas av barnkonventionen och för vem?

Vad innebär det att barnet är rättighetsbärare och rättssubjekt?

Vilka är barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och hur

garanteras de i kommunal verksamhet?

Vilka är barnets medborgerliga och politiska rättigheter och hur garanteras

de i kommunal verksamhet?

Vad innebär barnkonventions fyra vägledande principer i våra förvaltningar:
– Inget barn ska diskrimineras
– Barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barnet

– Barnet har rätt till liv och utveckling
– Barnet har rätt till deltagande och inflytande

Vad blir konsekvensen för våra verksamheter nu när barnkonventionen blir svensk lag?

Vad innebär ansvaret att respektera,skydda och främja barnets rättigheter i våra verksamheter?

Barnkonventionen och rättighetskrockar i vår kommunala verklighet

Shares