Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen hos Länsstyrelsen 6 okt

Den 6 oktober fortbildar Hanna and Goliath medarbetare på Länsstyrelsen om Barnkonventionen och genomför en workshop för enheten för naturskötsel med ansvar för naturreservat.

Länsstyrelserna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet för mänskliga rättigheter ur ett brett perspektiv.

Under 2020-2022 genomför Hanna and Goliath en omfattande fortbildningsatsning för Länsstyrelsen i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Stockholm.

Bakgrund

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Länsstyrelserna i Sverige har som ett led i detta fått i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med Barnkonventionen.

Som ett i detta uppdrag  genomförde Länsstyrelsen i Västra Götalands Län under 2020 och 2021 en gedigen obligatorisk  fortbildningssatsning för sina samtliga medarbetare med fokus på Barnkonventionen.

Hanna and Goliath anlitades som extern expert för att genomföra fortbildningen som sammanlagt omfattat runt 700 personer och sju digitala utbildningstillfällen.

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Shares