Hanna and Goliath fortbildar förtroendevalda i Haninge kring Barnkonventionen

Haninge  kommun ska med hjälp av Unicef bli barnrättskommun.

Den 29 november bjuder Haninge in medborgare och förtroendevalda till ett seminarium om detta arbete  men även till kunskapspåfyllning kring Barnkonventionen. Hanna and Goliath gästföreläser under detta tillfällen om Barnkonventionen och innebörden av att den blir svensk lag.

Programmet ser ut så här:

När: 21 och 29 November

Plats:Haninge kommunhus

Tid:18.00-20.00

Program:

18.00 Sören Berglund berättar om samarbetet med Unicef och om det politiska beslutet

18.15-19.00 Föreläsare
19.15-19.45 Cattis Olsén håller i en reflektionsövning
Cattis Olsén är konsult från Marinda-Personligare Utveckling och processleder arbetet med Barnrättsgruppen.Hon fungerar också som ett stöd till förvaltningarna.
19.45-20.00 Avslutning och frågor.

Shares