Ny rapport baserad på barns egna röster om livet på nätet skriven av Hanna Gerdes

När frågade du sist ett barn i din närhet ”Hur var det på nätet idag?”

Barns vardag och verklighet i Sverige är idag i stor utsträckning digital. Mängden av sociala plattformar där barn kan umgås och inhämta information är oändlig. Den digitala miljön är ovärderlig för att barn ska kunna göra sina röster hörda och vara delaktiga.

Samtidigt innebär den digitala miljön såklart även nya risker för utsatthet och övergrepp. Dessa risker är viktigt att ta på allvar och förebygga. Digitala klyftor skapar också nya former av utanförskap.

Plan International Sverige har tillsammans med Telenors nylanserade rapport lanserat en ny rapport om barns upplevelser och rättigheter på internet.

Rapporten är baserad på 1 028 intervjuer med barn i åldrarna 10–17 år och Hanna Gerdes har genomfört en barnrättsanalys och skrivit texter till rapporten.

Är du intresserad av att ta del barns egna röster och barnets eget perspektiv om internet så läs den gärna.

Bland annat visar rapporten att barn vet vad man får och inte får göra på nätet men att relativt få sen väljer att berätta för vuxna när något händer som är fel.

Ett tydligt budskap från barn själva är att vuxna inte pratar så mycket med barn – vare sig hemma eller i skolan- om det positiva på nätet. Det tror jag personligen är viktigt att ändra på.

Upplever barn att man kan prata om nätet naturligt och om sånt som är kul så ökar nog även chansen att de även känner sig trygg och är öppna med när något är fel.

Hela rapporten hittar du här.

Shares