Hanna and Goliath föreläser på konferensen Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag

Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Den 30 november 2019 fyller Barnkonventionen 30 år. 1 januari 2020 blir konventionen svensk lag. Vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter?

Den 30 november bjuder Barnombudsmannen och Länsstyrelsen Västergötlands Län in till konferens i Göteborg. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, förvaltningschef eller de som har ett strategiskt ansvar för att utveckla arbetet med barnets rättigheter i kommun och region.

Hanna and Goliath är inbjuden för att föreläsa om barnkonventionen, dess vägledande principer och innebörden av att den nu blir lag.

Läs mer om konferensen här.

Shares