Hanna and Goliath modererar konferens på Barnkonventionensdag

Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Att bli lyssnad på. Att få ta del av utbildning och kultur på lika villkor. Mat i magen och tak över huvudet. Grundläggande mänskliga rättigheter för alla barn. Men hur implementerar vi dom i praktiken?

För 29 år sedan idag antogs Barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Om bara lite drygt ett år ska den bli svensk lag. 

Den 20 november 2018 på Barnkonventionens dag anordnar Barnombudsmannen och Länstyrelsen i Östergötland en stor konferens om Barnrätt i praktiken. Hanna and Goliath moderera denna konferens med fokus på implementering av barnets rättigheter.

Läs mer här.

Shares