Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

Hanna Gerdes intervjuas i Expressen angående barnets rättigheter

En ny undersökning visar att hela 43 procent barn och ungdomar undviker skoltoaletten varje vecka. Många elever vittnar om toaletter som saknar lås och papper, en anledning som gör att man inte kan eller vågar använda toan. En skoltoalett används tre gånger så ofta som en vanlig kontorstoalett – men städas hälften så ofta.

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes intervjuas i Expressen.

– Skolan är barnets arbetsmiljö. Väldigt få vuxna skulle acceptera en arbetsmiljö som ofta har en så kraftigt bristfällig hygien och sanitet på toaletterna. Detta är både en fråga om barnets rätt till hälsa och barnets rätt till utbildning, säger Hanna Gerdes, människorättsjurist och utbildare inom barnrättsfrågor.

Läs hela artikeln här.

Shares