Hanna håller heldagsutbildning om demokrati och mänskliga rättigheter för bibliotek den 12 april

Den 12 april ordnar biblioteksutveckling i Kalmar, Östergötland och Blekinge Kronoberg tillsammans en heldagsutbildning för att sätta fokus på biblioteken som en mötesplatser som är tillgängliga för alla och  bibliotekens viktiga demokratiska uppdrag enligt bibliotekslagen.

Syftet med utbildningen är:

  • Stärka bibliotekens förmåga att erbjuda relevant programverksamhet för alla målgrupper.
  • Utveckla ett strategiskt, medvetet och professionellt arbetssätt.
  • Stärka medarbetarna i sitt lagstadgade demokratiska uppdrag.
  • Sprida kunskap i arbetsgruppen så att verksamheten inte är avhängig enskilda individer.

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är inbjuden att hålla en heldagsutbildning om mänskliga rättigheter, demokrati och bibliotekens demokratiuppdrag.

Om fortbildningen:

Alla vi som arbetar på bibliotek arbetar i demokratins tjänst. Men vad innebär det egentligen? Vad kan politiken – eller en enskild politiker bestämma om bibliotekens program? Är det en mänsklig rättighet att få låna en bok och vad innebär det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter inom vårt arbete? Välkommen till en tankeväckande och interaktiv utbildning med människorättsjuristen och folkbildaren Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes är grundare av Hanna and Goliath Law & Educatio n och författare till åtta böcker och skrifter om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen (dåvarande HO) och Byrån mot Diskriminering.

 

Shares